2009. április 30., csütörtök

Egy ... hajnalon

Ma reggel Radnóti Sem emlék, sem varázslat c. versével ébredtem. Igazán most lepődtem meg, hogy neten kikerestem a szövegét: 1944. április 30-án (!) írta.

Félálmomban azt a mondatot ismételgettem, hogy "...egy szép hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott..." - és rendben volt így a világ. Nincs rendszer, nincs fogódzó, csak vagyok. A vers eredeti szövege kicsit eltér. Kiemelés tőlem:

Eddig úgy ült a szívemen a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a sok négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.
De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred,
hogy minden összeomlott
s elindul mint kisértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyűléptű szívében megterem
az érett s tünődő kevésszavú alázat,
az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,
az már egy messzefénylő szabad jövő felé tör.

Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,
merengj el hát egy percre gazdag életen;
szivemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,
a világ újraépül, - s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;
magamban élem át mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem
sem emlék sem varázslat, - baljós a menny felettem;
ha megpillantasz, barátom, fordul el és legyints.
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, -
talán most senki nincs.

Balázs azt írja az Aszalt szilvá-ban, hogy "az emberi emlékezet nem dokumentációs központ a valóságról... amiről az ember hipnózisban beszámol, az nem a valóság, hanem a saját valósága. A külső valóságnak az a szűrleménye, amely a saját személyiségének, történetének, észlelésének és felejtésének szitáján fennmaradt - és nem mellesleg egymásra íródott egyéb (korábbi vagy későbbi) valóságmegtapasztalásaival... az ő valóságában ez így igaz, így alkot történetet, így magyarázza a múltját és jelenét." (171. oldal)

Mitől szép egy összeomlás? Szakállas történet, hogy "Isten a romokon épít". Valami tágasabb, teljesebb eljövetelének útjából a szűk ketrecek és alacsony bálványok tűnnek el első lépésben. Hol azelőtt az angyal állt - most nyugalom van, béke.

2009. április 28., kedd

Mehr Licht!

A szeretet nem vigasz - a szeretet fény. (Simone Weil)

Mehr Licht! - Több fényt! (Goethe)

Hosszabban: Tárjátok ki az ablaktáblákat, hadd jöjjön be több világosság!
Valójában Friedrich nevű szolgájának szólt: Mach doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme - Ugyan, nyisd már ki a másik ablaktáblát, hogy több világosság jöjjön be.

2009. április 27., hétfő

Olasz brutál

Hol a Duna? Mögötted?

Régi kedves viccem: Hogyan fociznak a kecskeméti legények?
- Hol a labda?
- Mögötted!
- Dehogyis öttem mög!

Tegnap a Börzsönyben kirándultunk a hamiskártyásokkal. Vonattal Nagymarosig, aztán Zebegényt gyalog közelítettük meg, nem egészen légvonalban haladva, mint a választott nép a pusztában.


A Hegyes tetői kilátóban elmodhattuk:


Mögöttem Duna;
előttem Visegrád.

2009. április 24., péntek

Mi várható?

Tegnap este a Pax TV-n egy korábbi beszélgetést ismételtek, amin még részt vett Polcz Alaine is. Röpködtek az orvosi, filozófiai, vallási érvek és azok ellenérvei az eutanáziáról, a halál méltóságáról és titokzatos voltáról. Egyik orvos szereplő bedobta, hogy az emberek életének vége (kb. két év) a társadalomnak olyan ráfordítást jelent, mint a megelőző harminc.

Mi az emberéseges? Ellátni az időseket, mert előttünk építették a társadalmat? Esetleg hagyni kórházi ágyakon (ami most is folyik, kimondatlan) tüdőgyulladásban vagy felkekvések következtében hamar meghalni őket?

Mi vár ránk 60-70 évesen? Mennyit érünk majd akkor?

2009. április 22., szerda

Újratervezés


Vicces volt, úgy hidd el, amikor Ada Bojana felé többször megkergült a GPS Bosznia-Hercegovina háború rajzolta úthálózatán. Szinte vártuk a kellemes figyelmeztetést: "Újratervezés!"

Vajon lehet-e karriert, házasságot, életet gyökeresen újraépíteni.

A pap egyesek számára magányos agglegény, a vallás rideg tisztviselője. Mások szerint önmagát önzetlenül, a közösség szolgálatára szentelő személy, aki jobban tud szeretni. Annyi jól-rosszul összeállított képem volt eddig is a saját papságomról. Legnagyobb segítséget Nemeshegyi Péter SJ adta, azzal a mondatával, hogy "...nem különleges teremtmény, csak Isten közvetlenségével jár az emberek között..."

Talán ez működik, ahol legalább még egy valaki található. Vagy ahol utak léteznek, amelyek köztudottan az emberekhez vezetnek. Vagy ahol a Teremtő felismerhető, hiszen az egész valóság érkezik be Hozzá. Vagy nem is kell külső támpont, elég ha a legbelső szobában ünnep van?

2009. április 21., kedd

Végre valahára

Bejegyzett élettársi kapcsolat melegeknek is: az országgyűlés rábólintott

MTI
2009-04-20 18:30

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, valamint az ezzel összefüggő és az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges módosításokat.

A képviselők 199 igen, 159 nem és 8 tartózkodás mellett hozták meg a döntést. A törvény szerint bejegyezett élettársi kapcsolatot két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy létesíthet anyakönyvvezető előtt.

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007-es törvényt tavaly decemberben semmisítette meg az Alkotmánybíróság.

Kiskorúak továbbra sem létesíthetnek élettársi kapcsolatot és a bejegyzett élettársak nem fogadhatnak örökbe sem. Érvénytelen a bejegyzett élettársi kapcsolat, ha bárkinek korábbi házassága vagy élettársi kapcsolata még érvényes.

A törvény módosítása alapján a bejegyzett élettárs köteles eltartani élettársának, a vele egy háztartásban élő kiskorú gyermekét, ha azt az ő beleegyezésével vitte a kapcsolatba. Élettársi kapcsolat elismeréséhez azonban nem kell bejegyzett élettársnak lenni. A törvény a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba.

2009. április 20., hétfő

Isteni matek

Öt ismérv:
1. eredet nélküli (Atya)
2. nemző (Atya)
3. nemzett (Fiú)
4. lehelő (Atya és Fiú)
5. lehelt (Lélek)

Négy vonatkozás:
1. nemzés
2. nemződés
3. lehelés
4. lehelődés

Három személy:
1. Atya
2. Fiú
3. Lélek

Két eredés:
1. Atya - Fiú
2. Atya és Fiú - Lélek

Egy természet:
1. Isten

Nulla bizonyíték:
---

2009. április 18., szombat

Alapcsomag extrákkal?

Kérem, csoportosítsa - szabad belátása szerint -, hogy a felsorolt szolgáltatások az alapcsomag részét képzik-e vagy felárért nyújtott extrák!

lakhatási jog - egészséges ivóvíz - tömegközlekedés - hajfestés - kórház - művészi önkifejezés - megváltás - folyóiratok - vitamindús táplálék - bútor - csoportszex - élethez való jog - szabad véleménynyilvánítás - internet - fűtés - elsősegély - közös ünnep - mobiltelefon - oktatás - kávé - vallásgyakorlás - műtrágya - munka - intimitás - igazságszolgáltatás - ruha - könyvnyomtatás - televízió - család - bűnüldöző szervek - idősek otthona - magántulajdon - zene - gyereknevelés - űrkutatás - állattartás - hitoktatás - közvilágítás - politika - gyógyszerek - síremlék

A feladványnak több helyes megoldása is létezhet. Ahány ház...

2009. április 17., péntek

Zsiráf klub

A Megállóban mától az alábbi tartalmú plakát látható az infófalon:


Mondtad már gondolatban: Haragszom magamra, mert… vagy Úgy bosszant, hogy… ?

Voltál már úgy, hogy majd’ szétrobbansz az indulattól, de azt sem kifejezni, sem elengedni nem voltál képes?

Találtad már magad olyan helyzetben, amelyben valaki más dühe irányult feléd, és nem tudtad, mit is kezdj vele?

Érezted már úgy, hogy a feszültség még energikusabb lépésekre sarkall?

Minden rendben körülötted, csak hiszel abban, hogy az élet szebb is lehet?

Ha igen, szeretettel várunk!

Kinek szól ez a csoport?
Mindazoknak, akik a harag és a feszültség elfojtása, vagy önmaguk és mások számára elfogadhatatlan módon való kifejezése helyett más stratégiákat keresnek a bennük levő indulat feldolgozására.

Ajánljuk mindenkinek, aki szeretne hozzájutni ahhoz a benne rejlő forráshoz, amelyből a düh is fakad, hogy abból építő energiát nyerhessen.

A beszélgetések az Erőszakmentes kommunikáció (EMK) szemléletmódjára épülnek:
-- elsajátíthatsz egy kifejezésmódot, amelyet alkalmazva úgy veheted figyelembe mások igényeit, hogy közben a saját jóllétedért is kiállsz;
-- a másik kritizálása nélkül, őszintén elmondhatod, hogy mit érzel, a legdurvább kritikában is meghallhatod az önmagad és mások érzelmeit kiváltó szükségleteket;
-- mintát kaphatsz arra, hogyan alakítsd párkapcsolati, családi és munkahelyi konfliktusaid békés párbeszéddé;
-- az empátia segítségével új megvilágításban láthatod kapcsolataidat, képes leszel megfogalmazni saját igényeidet.

Főbb témakörök:
Mit tehetek a saját indulataimmal? – Hogyan mondjak NEM-et? – Önmagamért kiállni vagy inkább másokra jobban figyelni? – Elvárások erdejében. – Mit kezdjek, ha félreértés fogad? – „Mert te sohasem hallgatsz meg…!” Párhuzamos monológok. – Önmagaddal szembeni erőszak. – Stb.

Ajánlott irodalom:
Marshall Rosenberg – A szavak ablakok, vagy falak

2009. április 16., csütörtök

Orgona ága

Ma reggel, a buszra várva, nézegettem a napfényben kibomló orgonabokrokat. A tavasz becsapta őket, és nyakukba esett a nyár. Még el sem készültek a finom illatok, már lilásan, gyöngyösen el kell kezdeni az előadást.


Közelebb lépve látszik, hogy a múlt évről itt maradt pár száradt virág-csomó. A szív alakú, zöld levelek jótékonyan takargatják őket, mint a család szégyenét, de túl sokan vannak hozzá, hogy ez észrevétlen maradjon.

Vajon milyen régi maskarákat, el nem engedett emlékeket hordozhatok a saját lombsátramban? Elfújja őket a szél, vagy viseljem azokat, mint búza között a konkolyt, aratásig?

Annyi mindent szeretnék megtudni az úton Santiago-ig.

2009. április 15., szerda

2009. április 14., kedd

Nőtlen lesz Bajnai Gordon...

...új kormánya.

Vajon a válságkezelés még mindig annyira férfi-dolog? Jobb a hisztis nőket attól távol tartani?

Húsvéti árnyék

"Minek ez a sok lőn meg vala, a könyveddel is ez a baj." - uristen@menny.hu

2009. április 13., hétfő

Felgyújtott Isten

A Mester sohasám fáradt el abban, hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire. Nagyon szerette azt a történetet, amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon, mondván, hogy megy a templomot felgyújtani, mert az emberek többet törődnek a templommal, mint az Úrral.

Aztán a Mester még hozzátette:
- Egy nap én is fáklyát fogok, felgyújtom a templomot is, meg az Urat is.

Anthony de Mello: A csend szava

Intelligencia kérdése

A fiatal teológusok komoly arccal kopogtatnak a spirituális atya ajtaján. Döbennetére előadják: szenvednek attól a gondolattól, hogy eretnekségbe eshetnek a hittudományok elsajátítása közben.

A spiri a következő szavakkal vigasztalja meg őket: "Ne féljenek semmit tisztelendő uraim, ahhoz nagyon intelligensnek* kell ám lenni!"

Jajj, ettől féltem.

*A lat. intellectus (az inter legere szavakból) a 'dolgok mélyében olvasásra', a lényegkeresésre utal.

2009. április 10., péntek

Exultet így is úgy isFeliratok a kutyás házak kapuján:

Bodri 6 másodperc alatt gyorsul százra. És te?
--------------------------------------------------
Nem veszünk semmit, nem adunk el semmit, nem térünk át semmilyen hitre. És ezt a kutyák is tudják.
--------------------------------------------------
Csöpike sem vegetáriánus!
--------------------------------------------------
Kutya : Betörő - 15 : 0
--------------------------------------------------
Nyugi', csak az eleje harap!
--------------------------------------------------
Amputációt és alakformálást vállalok. Próbád ki. Gyere be csengetés nélkül!
--------------------------------------------------
A kutyák szabadon mozognak. Ön szabadon dönt!
--------------------------------------------------
Kedves betörő! A kutya mindenkit beenged, a gond kifelé jövet kezdődik.
--------------------------------------------------
A farkaskutya veszélyes, a másiktól meg még én is félek!

2009. április 7., kedd

Magánkérdés - közválasz

Név nélkül idézek egyik hozzám címzett levélből:

Ha olyan módon van baj a világgal, amit egészen új gondolkodású emberek változtathatnak csak meg, és nem elég, ha valami jó kis tervet kovácsolunk a környezet megóvására, akkor miért érdemes ezzel a problémával foglalkozni? ... Intellektuális érdeklődésből csupán?

A levél kapcsán újra elgondolkodtam ezen a dilemmán. Most úgy látom, hogy ez a megkülönböztetés: új szemléletmóddal vagy anélkül cselekedni között érdekes. Mert a teljes passzivitás alapján értelmetlen maga a rágondolás is. Talán azért beszél annyit arról Daniel Quinn, hogy amíg meg nem változik a világhoz való hozzáállásunk, az összes program a jelen helyzetet kívánja fenntartani, kozmetikázni (hogy még többet tudjunk kizsákmányolni a bolygó készleteiből). Úgy is fogalmazhatnám, hogy bánat (tanulság) nélküli gyónás, megtérés (Isten-tapasztalat) nélküli keresztség. Csak a karikatúrája a kívánt folyamatnak.

Az új szemléletmód alapján lehet, hogy kis, személyes életközösségek jönnek létre, akik nem építenek majd Mars-járművet, nem repülnek keresztbe-kasul a légkörben, stb. Valamit ők is tesznek, ha nem is akkora volumenben, mint a jelen társadalom. A kecskefejés és bogyógyűjtögetés is tevékenység, csak emberibb léptékű.

Az átalakulás, az átmenet ebbe a világba se hullik csak úgy az ölünkbe. Azt sem gondolom, hogy elkezdünk vadászó-gyűjtögetőként létezni és szépen hozzánk csábul az emberiség maradék 99,9 %-a. Persze lehet, hogy a katasztrófaelmélet jön be. Akik véletlenül túlélik az összeomlást, azok dönthetnek, hogy elindítják az újabb elvevő forradalmat a romokon, vagy tanulva a bukásból egy más "emberiség" formálódik ki.

From Kajszi BoyCsak ne lenne annyira természetes...

2009. április 6., hétfő

Család

A KSH adatai alapján a következő volt a 15 év feletti magyar lakosság családi állapot szerinti megoszlása:

1990. január, 2009. január

20,3 %, 31,7 % nőtlen, hajadon
61,1 %, 46,5 % házas
11,2 %, 11,3 % özvegy
7,4 %, 10,5 % elvált

A tények makacs dolgok. Szegény AB!

2009. április 5., vasárnap

Bábszínház

Milyen a lepkének visszatekinteni elhagyott bábruhájára? Ez védte a madarak csőrétől, a Nap perzselő melegétől. Táplálta, bölcsőként őrizte felnövekedéséig. És most egy gyűrött, kiszolgált sejtcsomó, ránézni is rossz.

A nagyheti készülődés során próbálom összerakni eddigi húsvétok tapasztalataiból a magam szárnyait. Zavarba ejtő bábok közt matatva tegnapelőtt az álmodtam, hogy a beszűkült létre ad választ Jézus önátadása. Szinte csonthéjként vettek körül az életem eseményei, gondjai és tervei. Egyszer, mint egy varázsütésre felpattant a burok, és szabadság levegője járta át az egész testem.

Beindult a húsvétgyár. A lepkék unatkoznak a bábszínházban. Hacsak meg nem teremtik a saját lepkeszínházukat.

2009. április 1., szerda

Még április 1-e

Néhány perc van csak hátra a bolondok napjából. Az ókorban divatos cím volt a "Krisztusért balga" megnevezés. Azon törpögök, hogy mekkora őrültséget volnék képes bevállalni...

Az esti programom minden előzetes számításon túltett, végül nemcsak d_v munkahelyi szobáját és múzeumát láttam, hanem együtt is vacsoráztunk. Jól esett ez az ajándék program. Belegondoltam abba is, hogy szeptemberben lesz sok meglepetésben részem az előre nem kalkulálható események miatt. Vajon hogyan fogom viselni ezeket a rögtönzéseket? Talán minden korábbinál inkább vágyom a kiszámíthatóságra és biztonságra.

Ha csak a változás állandó, hol találom azt a szilárd pontot, ami megtartja az én pókhálómat. Sok-sok jelentős személy, akiktől eddig tanulhattam, már meghalt. Őrzöm hagyatékukat, ízlelgetem sorskönyvi utasítás-szerű programjaikat. Néhányan az élők közül olyan messze kerültek, hogy a (nem pusztán fizikai) távolság éppoly kérlelhetetlenül üvegfalat vont közénk, mint az elmúlás. Magam sem vagyok ugyanaz, mint tíz perce; és szeretnék sokat változni, gazdagodni ezután is.

Azt választotta ki, ami a világ szemében balga... (1Kor 1,18-31) - ezt a részt kértem felolvasni a szerzetesi örök fogadalmam alkalmával, és ezt idéztem a kezemben lévő Bibliából a hódmezővásárhelyi templomban tartott első misémen is. Ma, hajnali egy perckor kinek olvasnám fel? Felolvasnám-e egyáltalán?