2010. december 31., péntek

...nekünk vigasz...

"Hangzavart"? – Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz!
Azt! Földre hullt
pohár fölcsattanó
szitok-szavát, fűrész foga közé szorult
reszelő sikongató
jaját tanulja hegedű
s éneklő gége – ne legyen béke, ne legyen derű
a bearanyozott, a fennen
finom, elzárt zeneteremben,
míg nincs a jaj-sötét szívekben!
"Hangzavart"! Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz,
hogy van, van lelke még
a "nép"-nek, él a "nép"
s hangot ad! Egymásra csikorított
vasnak s kőnek szitok-
változatait bár a zongora
s a torok fölhangolt húrjaira,
ha így adatik csak vallania
a létnek a maga zord igazát,
mert épp e "hangzavar",
e pokolzajt zavaró harci jaj
kiált
harmóniát!
Mert éppen ez a jaj kiált
mennyi hazugul szép éneken át –
a sorshoz, hogy harmóniát,
rendet, igazit vagy belevész a világ;
belevész a világ, ha nem
a nép szólal újra – fölségesen!
Szikár, szigorú zenész, hű magyar
(mint annyi társaid közt – "hírhedett")
volt törvény abban, hogy éppen e nép
lelke mélyéből, ahová leszálltál,
hogy épp e mélység még szűk bányatorka
hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl
a hideg-rideg óriás terembe,
melynek csillárjai a csillagok?
Bánatomat sérti, ki léha vigaszt
húz a fülembe;
anyánk a halott – a búcsúzót ne
kuplé-dal zengje;
hazák vesztek el – ki meri siratni
verkli futamokkal?
Van-e remény még emberi fajunkban? –
ha ez a gond s némán küzd már az ész,
te szólalj,
szigorú, szilaj, "agresszív" nagy zenész,
hogy – mégis! – okunk van
remélni s élni!
S jogunk van
– hisz halandók s életadók vagyunk –
mindazzal szembenézni,
mit elkerülni úgysem tudhatunk.
Mert növeli, ki elfödi a bajt.
Lehetett, de már nem lehet,
hogy befogott füllel és eltakart
szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg
s majd szidjanak: nem segítettetek!
Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded,
mi neked fölfedetett,
a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt –
te bennünket növesztel, azzal,
hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk.
Ez – ez vigasztal!
Beh más beszéd ez!
Emberi, nem hamis!
A joggal erőt ad a legzordabbhoz is:
a kétségbeeséshez.
Köszönet érte,
az erőért a győzelem-vevéshez
a poklon is.
Ím, a vég, mely előre visz.
Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja
a rettenetet, azzal föl is oldja.
Ím, a nagy lélek válasza a létre
s a művészé, hogy megérte
poklot szenvednie.
Mert olyanokat éltünk meg, amire
ma sincs ige.
Picasso kétorrú hajadonai,
hatlábú ménjei
tudták volna csak eljajongani,
vágtatva kinyeríteni,
amit mi elviseltünk, emberek,
amit nem érthet, aki nem érte meg,
amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már,
csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek,
példamutató nagy ikerpár,
zene csak, zene csak, zene,
a bányamély ős hevével tele,
a "nép jövő dalával" álmodó
s diadalára ápoló,
úgy szabadító, hogy a börtön
falát is földig romboló,
az ígért üdvért, itt e földön,
káromlással imádkozó,
oltárdöntéssel áldozó,
sebezve gyógyulást hozó,
jó meghallóit eleve
egy jobb világba emelő zene –
Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival
tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj
s beh különös, beh üdvös írt adsz
azzal, hogy a jaj
siralmát, ami fakadna belőlünk,
de nem fakadhat, mi helyettünk
– kik szív-némaságra születtünk –
kizenged ideged húrjaival!

Illyés Gyula: Bartók, 1955.

2010. december 30., csütörtök

Még ebben az évben...

Nem tudom, hogy elhiszem-e, annyira valószínűtlen. Egyik volt munkatársam meghalt. Nem várta meg 2011-et. Összeomlott a keringése, ennyi volt.


Gerván József pályamunkás, élete 37. évében, a rákosi rendezőpályaudvaron, tolatás közben
Sugár Vilmosné, sz. Dvornik Lenke, a drága Lenci mama, hosszú és nagy türelemmel viselt szenvedés után
Poch Évike, élete hetedik évében
Baltazár Sándor, vállalatunk régi és kipróbált munkatársa, szolgálatának teljesítése közben, Londonban, tragikus hirtelenséggel, ereje teljében
A IX. kerületben, az Üllői út 84. előtt, a 42-es villamos özvegy Boros Bálintnét, aki féktávolságon belül lépett a szerelvény elé
Rózsa Mihály 61 éves épületbádogos
A gép utasai, úgymond Fodor Árpád, Fodor Árpádné, Fodor Anikó, továbbá Nardai Imre és még hárman, akiknek személyazonosságát még nem sikerült
Hollós Albert
Kerkó Rozália
És sokan mások
Te még nem

(Örkény István: Nem te)


Nyugodj békében Laci!

2010. december 29., szerda

Imprimatur

A cím alapján talán többen is a Rita Monaldi - Francesco Sorti szerzőpáros trilógiájának egyik könyvére gondolhatnak. Most csupán a latin szó egyházi használatára utalok vele: ami annyit tesz, hogy "nyomassék ki". Elkészültem az idei napló begépelésével és szerkesztésével. Olvassátok!

2010. december 27., hétfő

Socrates

Megkaptam már x-szer, kapjátok meg ti is... :)

Mielőtt legközelebb egy pletykát adnál tovább, gondolj az alábbi kis történetre!

Az ókori Görögországban Socrates (i.e. 469 - 399) széles körben ismert volt a bölcsességéről. Egy nap egyik ismerőse rohant hozzá, s izgatottan mondta:

"Socrates, tudod mit hallottam Diogenesről?"
"Na várj csak!" - mondta Socrates, "Mielőtt bármit is mondanál, át kell menned a 'hármas szűrő' próbáján!"

"Hármas szűrő???" - kérdezi az ismerős.
"Igen." - folytatta Socrates, "Mielőtt elmondod a Diogenesről hallottakat, szűrjük le, amit mondani akarsz. Az első szűrő az 'igazság'. Teljesen biztos vagy abban, hogy amit hallottál, az a tiszta igazság?"

"Nem." - mondja az ember, "Tulajdonképpen csak most hallottam!"
"Rendben van, szóval nem tudod, hogy a hír igaz-e vagy sem. Lássuk hát a második szűrőt, a 'minőséget'. Amit hoztál, az valami jó hír?"

"Nem, sőt éppen ellenkezőleg..."
"Szóval: akkor te akarsz valami rosszat mondani Diogenesről, amiről azt sem tudod, hogy igaz-e vagy sem?"

Az ember vállat vont és egy kicsit már röstellte magát. De Socrates folytatta: "Még mindig van esélyed arra, hogy a próbát kiálld, ha átmégy a 'hasznosság' szűrőn. Tehát amit Diogenesről hallottál, abból van-e nekem valami hasznom?"

"Hááát... nem hiszem..."
"Nos, ha így áll a dolog, hogy a híred nem is biztos, hogy igaz, nem is jó és nem is hasznos, akkor miért kellene akárkinek is elmondani???"

Az ember kissé zavarodottan és szégyenérzettel odébbált.
Ez a kis történet példázza, hogy miért volt Socrates nagy filozófus és miért volt nagy megbecsülésben része akkor, és azóta is.

...ja, és azt is, hogy miért nem tudta meg soha, hogy a felesége megcsalta Diogenes-szel... :)

2010. december 26., vasárnap

Szekuláris ramadán?

A karácsony mindenkiből mást vált ki. Van, aki éjféli misére megy, de legalább megnézi a TV-ben az Urbi et Orbi-t. Valakinek az ünnep abból áll, hogy a családot látogatja körbe, végigeszi a napi menüt, és - olykor kényszeredetten - végighallgatja évente egyszer látott rokonait. Néha a rendrakás, bevásárlás és ... valami titkos forgatókönyv irányítja az eseményeket, végkimerülésig. És már az adventtel kezdődik a hajtás, egy hónapon át.

Egyre gyakoribb nálunk, hogy a magyar zsidóság nem hívő rétege is megünnepli a Hanukát, mint nemzeti hagyományt. Ajándékoznak, gyertyát gyújtanak, a vallás átsugárzik a zsinagógák falain túlra.

A neten rákerestem a ramadán hónap szokásaira, van-e valamilyen iszlámon kívüli jelensége. Eddig nem sikerült ilyet felfedeznem. Egyik oldalon inkább ötleteket találtam arra nézve, hogyan lehet a Korán szellemét beleoltani a hétköznapokba.

Már nem ünneplem karácsonyt, ennek hála: a neurózisa is elkerült. Azt látom magam körül, hogy sokan egy - többnyire keresztény - vallási hagyományt próbálnak meg anyagi dolgokkal imitálni. (Ha lenne gyerekem, akkor biztosan nem csak ezen az estén akarnék bensőséges kapcsolatba kerülni vele.) Értem a rituálék erejét, sőt olykor szeretek is élni velük. Ezért mondom: akinek nem tetszik ez a kiherélt ajándékozási verseny, teremtse meg a saját "törzsi" szertartásait! Ha idén nincs ez a lakásfeldúlás, akkor még a generál-takarításból sem éreztem volna meg Jézus születését.

Egyébként a kereszténység azt hirdeti ezen az ünnepén, hogy Isten végletesen szegénnyé lett, és önmagát ajándékozta az embereknek. Úgyhogy nehéz ezt összehozni a drága tárgyak világával. Adhatunk az időnkből is (nekem pl. az a legdrágább).

2010. december 22., szerda

Együtt, nincs idő sem

Boldogság: 3 in 1

Folytatva az előző témát, a pozitív pszichológia irányzatának keretében elvégzett kutatások során az emberi boldogság három fő komponense rajzolódott ki. Mindháromra érvényesnek bizonyult, hogy minél több van belőlük jelen az ember életében, annál boldogabbnak érzi magát, és a külső boldogságmutatók (emberi kapcsolatok, egészség, jövedelem stb.) is annál pozitívabban alakulnak.

1. Elmélyült cselekvés. Ez a komponens lényegében a flow-t eredményező cselekvést jelenti.

2. Pozitív érzelmek. Minden pozitív érzelem idetartozik, akár előfordul az állatoknál is, mint például az öröm, akár tisztán emberi, mint például a szeretet, vagy akár ezek valamiféle kombinációja, például a tisztelet.

3. Tartalmas élet. Az, hogy valaki képességeit, cselekedeteit valamilyen eszme, egy magasabb cél szolgálatába állítja. Ide tartozik Isten szolgálata is annak, akinek a hit megadatott.

Mindhárom komponens önmagában is alkalmas arra, hogy egy életet boldoggá tegyen. Aki alkatánál (mondhatjuk így is: genetikai állományánál) fogva különösen alkalmas ezek közül valamelyikre, az boldog életet élhet úgy is, ha a másik kettő háttérbe szorul nála. Egy egész életen át tartó szerelem, egy eszme hűséges szolgálata, vagy akár egy mélyen átélt hobbi önmagában is boldoggá tehet egy életet.
Ugyanakkor itt is érvényes az, hogy "az egész több, mint a részek összege". Akiben mindháromból megvan valamennyi, az általában sokkal boldogabb életet él, mint amit pusztán abból gondolnánk, ha a három szintet egyszerűen összeadnánk.

A pszichológusok sokféle fogalmat használnak a tudat meghatározására. Számunkra az a fogalom lesz lényeges, amelyet szelfnek neveztek el, és amely az egyén önmagáról alkotott általános képét jelenti, elsősorban azt, hogy mi a válasza az olyasfajta kérdésekre, mint a "mi vagyok én?", "mit tehetek a világban?", "miért vagyok egyáltalán?", "mi lehet az életem értelme?" stb.

A boldogság első komponense nem tisztán emberi dolog. A flow nyolc jellemzője egyetlenegy (a hetedik) kivételével egyáltalán nem érinti a szelf fogalmát, és a hetedik is éppen a szelf tudatos feladásáról szól. Az emberi boldogságnak tehát van egy olyan alkotórésze, amelynek semmi köze nincs a speciálisan emberi élethez. Ámbár ez sem teljesen igaz, mivel az már szelfet igénylő döntés, hogy az emberi életben lehetséges rengetegféle cselekvés közül megtaláljuk azt, ami pont a mi számunkra tud minél több flow-élményt biztosítani. Az ehhez szükséges képességek, készségek elsajátítása lehetetlen a szelf megfelelő kialakítása nélkül. Az állatvilágban nem fordul elő tudatos edzésmunka.

A második elemben keverednek az állatoknál is meglévő és a tisztán emberi pozitív érzelmek. A pozitív érzelmek komponens ilyen szempontból teljesen vegyes; nagyon egyéni, hogy kinél milyen arányban...

A harmadik komponens a boldogság tisztán emberi összetevője. A tartalmas élet útjait csakis a szelfünk segítségével jelölhetjük ki, azzal, hogy választ adunk magunknak az afféle kérdésekre, mint "mi is vagyok én", "mi az értelme az életemnek".

2010. december 21., kedd

Camino Budapest 2 - a flow

A szerelemnek ugyanazok a tünetei, mint a kolerának. (Gabriel García Márquez)


Mérő László: Az érzelmek logikája c. könyvében idézi az erdélyi származású chicagói pszichológusprofesszor, Csíkszentmihályi Mihály kutatás-módszertani újítását: a vizsgált személyeket felszerelték egy kis csipogóval, amely egy héten át rendszertelen időközökben, naponta átlagosan nyolcszor megszólalt. Amikor a csipogó jelzett, az alany kitöltött egy rövid kérdőívet arról, hogy mit csinál épp, mire gondol, mennyire érzi boldognak magát egy hétfokú skálán kifejezve. Bő két évtized alatt több százezer ilyen kérdőív gyűlt össze...

Ezeket az adatokat elemezve fedezte fel Csíkszentmihályi a flow* fogalmát.

A tökéletes élmény alapja a flow, vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán magáért.


A flow-t sokan szó szerinti fordításban áramlatnak nevezik, de ez magyarul nem igazán fejezi ki a jelenség lényegét... A kutatók a kapott válaszok alapján megpróbálták meghatározni, hogy a vizsgált kérdések alapján miként írhatók le a lehető legpontosabban azok a pillanatok, amikor az emberek maximális biztonságérzetről számoltak be. Kiderült, hogy ezeket nyolc jellemzővel lehet azonosítani. Akár több, akár kevesebb jellemzőt vettek bele az elemzésbe, az pontatlanabbá tette a maximális boldogságpontszámú pillanatok azonosítását. A flow állapotát ez a nyolc dolog jellemzi akkor is, ha némelyik közülük időnként eléggé rejtetten jelenik meg.

(1) Azonosulás a cselekvéssel. A flow állapotában nem érezzük, hogy erőfeszítést fejtünk ki célunk érdekében, akkor sem, ha közben kimerítő fizikai vagy szellemi munkát végzünk. Ilyenkor annyira elmerülünk abban, amit csinálunk, hogy cselekedeteink spontánná, szinte automatikussá válnak.

(2) Olyan feladat, amelyet még éppen meg tudunk oldani képességeink és felkészültségünk maximális mozgósításával. Sem túl könnyű, sem túl nehéz feladat nem vezet flow-hoz.

(3) Világos célok. A flow kialakulásának feltétele, hogy a cselekvésnek jól kitűzött, egyértelmű célja legyen...

(4) Azonnali és egyértelmű visszajelzés az eredményről. Ez például a sportban nyilvánvalóan jelen van, más tevékenységekben a visszajelzés megértéséhez, dekódolásához komoly felkészültség szükséges.

(5) Tökéletes koncentráció a tevékenységre. A flow-élmény egyik leggyakrabban említett jellemzője, hogy közben el tudjuk felejteni az élet minden egyéb aspektusát. Megszűnik létezni minden kellemetlenség, elménkből ideiglenesen kiszorul minden olyan információ, amely nem az adott tevékenységgel kapcsolatos.

(6) A kontroll feladása. A flow állapotában nem félünk attól, hogy elveszítjük a kontrollt a dolgok menete fölött. Csakis a jelenre koncentrálunk, az adott pillanat tökéletességére. A flow feltétele, hogy feladjuk a helyzet fölötti kontroll akarását.

(7) Az Én-tudat elvesztése. Egy hegymászó így írta le az élményét: "Olyan zen-érzés, mint a meditáció vagy a koncentráció. Fontos, hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak, mert nem jó, ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással."

(8) Az időérzék ideiglenes elvesztése. Az idő rabságából való szabadulás önmagában is fokozza, sőt akár elő is idézheti a teljes elmélyülés élményét. (Egyelőre nem tudjuk, hogy ez csak az intenzív összpontosítás akaratlan kísérő jelensége, vagy valami olyasmi, ami a saját jogán járul hozzá a flow kialakulásához.)

*Csíkszentmihályi eredetileg arra volt kíváncsi, mi jellemezheti azokat a tevékenységeket, amelyek kielégítik a Maslow piramisának csúcsát jelentő motivációkat. Kifejezetten a csúcsélményékre koncentrált, így korát messze megelőzve valójában a boldogság pszichológiájának kutatásába kezdett. A flow-val a boldogság egyik fontos alappillérét fedezte fel, azonban kutatásai nem érintették például egy hosszú, boldog házasság vagy egy mélyen elkötelezett, karitatív élet nyújtotta boldogság mibenlétét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Amikor először olvastam végig ezt a nyolcas listát, azonnal bevillant a Camino tapasztalata. Az időn kívüliség, amikor egy célra élesedik minden figyelem és erőkifejtés. A napi szakaszok (vagy minden lépés, végül pedig a teljes út) megtételének visszacsatolása, az azonnali és egyértelmű eredmények. A teljesíthető és világos cél: eljutni Santiagóba, még ha kimerítő fizikai-lelki áron is. A jelenben levés erejébe kapaszkodás, ami kizárja az otthon hagyott dolgok miatti aggódást (legalább pár hét erejéig). És ráhagyatkozás az Útra, ahol nem én irányítom az életet, hanem a lét hordoz engem.

Ezek valós tapasztalatok és hitelesen éljük meg őket akkor is, ha tudományos eszközökkel próbáljuk megvilágítani a hátterüket. Ahogy Mérő idézi egyik hallgatója kamaszkori felismerését: "az okok prózaisága nem akadályozza meg a következmények költőiségét".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2010. december 17., péntek

Camino Budapest

Ma kaptam Csillától ezt a videót, a magyar útról:Három napja itthon ülök, pedig meggyógyultam már. Az alsó szomszédnál nem cserélték még ki az eternit csöveket, és a födémben lévő csatlakozás miatt nálunk is áttörték a falat, két helyen. Vízszerelők és kőművesek rohangálnak az előszobában, néha a biztosító embere vagy a közös képviselő az újabb hírekkel. Sokféle karácsonyi készülődést ki tudtam volna találni, ezt kivéve. A konyhában nem is tudtam elpakolni, mindenen vastagon áll a por. Ha jövő héten befejezik a betonozást és burkolást, akkor talán hétvégén már tudok takarítani. Lesz mit. Ha már lúd, kihívtam a gázszerelőt is a vízmelegítőhöz. Eddig a horror rész.

Gyakorlatilag a fürdőkádhoz, az ágyamhoz és a számítógéphez férek hozzá zavartalanul. Kénytelen kelletlen elkezdtem beírni a nyáron készült naplót. Már Portóban járok, sok részlet elmosódott az emlékek közül, jó leporolni :) legalább őket. Az úton is volt por bőven, ez nem eltérés. Nagyon örültem, hogy tudok hol aludni, fürödni, mosni. Szerencsére mindegyik működik, és nincs is hőség. Szóval folytatom az utat, megszabadulok közben pár fölösleges kolonctól és túlélem ezt a baromságot is.

Engedd, hogy hasson!

Valahogy így... digitálisan

2010. december 14., kedd

Serbi

Világok világa vs. "Büdös, kurva élet!"

A gyógyulás útjára léptem: ma reggel ismét voltak gondolataim. Nehezen viseltem már az üres ébredéseket.

Múlt héten Csillával beültünk a Podmaniczky utcai, kedvelt teázómba, annak reményében, hogy nemdohányzó hely. Az úton készített fotók nézegetése során már az utolsó képkockáknál jártunk, mikor a szomszédos asztalnál rágyújtott egy fiatal férfi. Mivel láttam, hogy a hamutálat a pincérnő szervírozta, reklamációnak helye nincs. A fizetéskor annyit tudtam jelezni, hogy nem jövök ide többet teázni. Szombaton mehetnék bowlingozni a körrel, szintén füstös helyre. Inkább otthon maradok. Már csak két kabátom van, ami nem bűzlik a nikotintól. Egy-egy szórakozás után félig megtelik a mosógépem dobja. Úgy döntöttem, hogy nem veszek részt semmiben, ahol dohányfüstöt kell nyelnem a találkozás kedvéért. Dohányos - függő - barátaim megtalálnak máshol is, ha igénylik a társaságomat.

"Aki egy embert megment, az egész világot menti meg" – nem túl izmaelita gondolat, mert azt sugallja, hogy a világ értünk, emberekért jött létre, sőt (mint cseppben a tenger vagy magban a fa) a homo sapiens biomasszája hordozza az egész életközösséget. Ergo nem probléma, ha befaljuk a környezetünket, mert csak egyik zsebből a másikba kerül az étel. Most nem ezt a szálat kívánom tovább szőni...

Valóban megvannak a kis világaink, amik nem hasonlítanak a hetvenes években a balatoni nyaralásról képeslapot küldök világához, vagy a negyvenes években még aratás, szüret és disznóvágás által tagolt kalendáriumi élethez sem. A saját igényeink, tapasztalataink és előítéleteink szőtte, pihe-puha börtöncellákban egészen fura elképzeléseket őrzünk egymásról, a világról és önmagunkról.

A mellettem cigarettázó fiúnak a szabadság és kötetlenség világa nyílt meg azzal, hogy egy teázóban is rágyújthat, nem a bejáratnál fagy ki a kezéből a dohány. Másrészt a lehetőségei engem korlátoznak abban, hogy jóérzéssel leülhessek a belváros egy helyén beszélgetni a barátaimmal. A nagy világ bekapja a kicsit? A vendéglátás törvényei bedarálják a kisebb profittal kecsegtetőket?

Nem tudok, nem akarok mit kezdeni azokkal az érvekkel, hogy sajnos EZ van. Feró szerint is
azért szar ez az egész világ,
mert ti emberek szarok vagytok!
És én, én is egy kicsit!

Ennyire vagyunk képesek... sajnos...

2010. december 7., kedd

Shakespeare

LXXV. Szonett

Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint fösvény, kit pénze gondja öl meg;

Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;

Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.

Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom.

(Fordította: Szabó Lőrinc)

Soneto 75

Sois a mi pensamiento, cual pan para vivir,
o como el dulce tiempo de lluvias a la tierra,
y yo por vuestra paz, sostengo tal batalla,
como la que se entabla entre avaro y tesoro.

Ora altivo cual dueño y ora súbitamente,
temeroso que el tiempo le robe su riqueza.
O estimo que no hay nada, mejor, que estar con vos,
y prefiero que el mundo contemple mi placer.

A veces jubiloso, ante vuestra presencia,
y más tarde famélico de una mirada tuya,
no queriendo tener, ni buscar más placer,
que el que de ti no venga o el que de ti no tome.

Así, día tras día, me sacio y languidezco,
devorándolo todo o de todo privado.

2010. december 2., csütörtök

Vége

Hegy a heggyel

Tegnap reggel, buszra várva ismerősnek tűnt egy idős hölgy arca. Elegáns kalap, kissé görnyedt hát, határozott szemek. Közelebb lépek hozzá. Szinte kétségen felül a gyerekkorom egyik szereplője, a szembe szomszéd Ilonka néni. Sok időt ücsörögtem náluk, beszélgetve-tanulva a valóságot. Nem ismer meg elsőre, téli csomagolásban. A nevem és a hangom alapján kiül arcára az ismerős mosoly. Egy kis falat abból a szigetből, amit mos, naponta apránként visszafogalal a tenger.

Pár percünk van a csontig nyújtózkodó hidegben. Ki él, ki halt meg... (Például A.B., két évvel volt idősebb nálam.) Szokásos körök. A lányával és a felnőtt unokájával együtt a közelben laknak. Rendszeresen jár haza a falunkba, bár még a halottai se kötik oda. Csak 30 évvel idősebb nálam: az utóbbi 10 év háromszor egymás mellé téve; pár camino, elsuhanó karácsonyok. Tényleg túl lennék a felén?

Úgy idéz egy mondatot, mintha úton-útfélen koptatott közmondás lenne. Eddig még nem jött velem szembe: hegy a heggyel nem ütközik, de ember az emberrel találkozik. Vajon emberek vagyunk-e; vajon tudjuk-e, mitől válunk emberré? Könnyebb elképzelnem a Gellért és a János hegy találkozását, mint valós párbeszédet A-val, vagy B-vel.

A vallások jól bánnak a hegyekkel, Mohamedhez is odaviszik. Az adventi ének szerint leomlanak, hogy utat készítsenek. Nincs várakozás, hideg van.

2010. november 24., szerda

2010. november 18., csütörtök

Rossz, rosszabb ... ajaj

Jó: A férjeddel elhatározzátok, hogy nem lesz több gyerek.
Rossz: Nem találod a fogamzásgátló tablettáidat.
Rosszabb: A lányod felhasználta azokat.
Legrosszabb: Nem hatottak.

Jó: A fiad sokat tanul a szobájában...
Rossz: Nem tanul, hanem régi pornófilmeket néz.
Rosszabb: Te szerepelsz rajtuk.
Legrosszabb: Az osztálytársainak is kölcsönadta őket.

Jó: A férjed ért a divathoz.
Rossz: Nőnek öltözik.
Rosszabb: Jobban néz ki, mint te.
Legrosszabb: Fel is szedett egy pasit.

Jó: A fiad szerelmes.
Rossz: A szomszéd csajba.
Rosszabb: Te is.
Legrosszabb: A feleséged is.

Jó: A lányodnak elmagyarázod, hogyan születik a gyerek.
Rossz: Állandóan félbeszakít, mert ...
Rosszabb: ... folyton kijavít ...
Legrosszabb: ... és igaza van.

Jó: A feleséged nem beszél hozzád.
Rossz: Rájött, hogy megcsalod.
Rosszabb: Válni akar.
Legrosszabb: Ügyvéd.

Jó: A lányod végre dogozik.
Rossz: Mint kurva.
Rosszabb: A munkatársaid hozzá járnak.
Legrosszabb: Több pénzt keres, mint te.

Jó: A fiad jár valakivel.
Rossz: Egy férfival.
Rosszabb: A család legjobb barátjával.
Legrosszabb: Az egész utca tudja.

Jó: A feleséged terhes.
Rossz: Ikrei lesznek.
Rosszabb: Hármas ikrei.
Legrosszabb: Két éve megmondta az orvos barátod, hogy nem lehet gyereked.

2010. november 15., hétfő

Be van fejezve, igen...


Elkészült a prezentációm. Kis és nagy csoportban már látták kollégák, barátok, a spanyol csoport tagjai. Én is szeretgetem, felfedezem magamnak a tájakat, hangulatokat ismét. Jó év volt ez, egyáltalán nem üres. Csak amikor hazajöttem, a csönd maradt belőle egyedül. Most nyüzsög, forog, játszik az egész hónap.

2010. november 11., csütörtök

Por és hamu


A temetés ma már nem drasztikus, csak elmossa a vízsugár a hamvakat. Mintha nem is állt volna meg a szíve, mintha nem is zúzta volna szét a zuhanás alig 20 éves testét... Meglocsoltuk a virágokat és hazajöttünk. Miért nem kezdhetjük az öngyilkosságot korábban? Talán még ennyire sem fájna.

Vallásszabadság = kereszténység ???

A Schmitt Szalon [értsd: Sándor-palota] újabb terméke szerint a kereszténységre való utalás az alkotmányban "a magyar államiság fennmaradásának letéteményese..." Hogy ez mekkora faszság, azt már 2008 augusztusában kifejtettem itt. Legvadabb álmaim váltak valóra azzal, hogy ennek még aktualitása lett.

A csekély értelmű elnökünk tanácsadói gárdája által vasvillával összedobált anyag logikáját nem kell keresni, sajnos kimaradt a műből. Az a bravúr viszont, amivel az ütős mondatát bizonyítani kívánja, már túl megy a jó ízlés határán is.

Szóval:

A XIX. századi Európában több országon is átsöprő forradalmak az abszolutizmus megdöntéséhez vezettek. Ennek hozományaként az emberi jogok olyan, mint sajtószabadság, vallásszabadság érvényesülése is biztosítottá váltak. Ilyenképpen a vallásszabadság (mint kereszténység) része volt a történeti alkotmányoknak is.


Mit állítunk?
- Hogy a barikádokon püspökök és papok harcoltak az új, szabadabb világ eljöttéért?
- Hogy az egyházi klientúra nem az éppen regnáló hatalom kiszolgálója és szentesítője volt?
- Hogy a vallás szabadságát az abszolutista katolikus birodalomtól nem kellett védeni?
- Hogy a keresztények részéről jelentkezett az egyház és az állam szétválasztásának, a polgári házasságkötés bevezetésének az igénye?

Ne mááááááááááááááá, elnök úr!
Kérem, kapcsolja ki [a kamerát] MOST!

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

2010. november 8., hétfő

Naplótöredékek - 1.

Az egész út fel van osztva napi szakaszokra, amik - mint életünkben a születésnapok - mesterségesen jelzik az idő múlását. Persze nem két születésnap között élünk, ezek csak szimbólumok. A napi távon belül is vannak kis egységek, ezek pedig apró lépésekre bonthatók, egyik a másik után. Azt hiszem, ez a Camino lényege: legyél itt az aktuális lépésnél és azután haladj tovább a következővel. Gördülj a jelen megtapasztalásán át előre, mindig előre nézve...

Egy kedves bácsi lép ide hozzám, érdeklődik: honnan vagyok és hová tartok. Bár tudhatnám ... ;)

Alig vannak jelek (sárga nyilak), de ha egyenes úton jársz, nincs is szükséged rá. A második harmadban szőlőskertek és kukoricatáblák között izzadok, szerencsére kevés autó keveri fel a port, így egy-egy kritikusabb résznél a spanyolok nyomait követem. 50-100 méterenként akad egy nagyobb fa az út végén, így árnyékban pihenhetek néha. Még 4 km, de eltévedtem a kukoricásban... elfogytak a nyilak és az utak is egymásba gabalyodtak. Elveszettségemben kiabálni kezdtem, szidva a kurva kukoricát, meg a nyilakkal spórolókat. Hirtelen paprika-szüretelő munkásokat pillantottam meg, akik irányba állítottak és ajánlottak egy rövidítési lehetőséget is. Nem is tudom hogyan, végül a keresett Azinhagában kötöttem ki...
Meg kell tanulnom önmagamban megtalálni az öröm, a béke és a jó kulcsát. Nem várhatom kívülről, különben összezavarodok, mint az erdőben eltévedt kisgyerek.

2010. november 6., szombat

Szeretne szántani ... Imperiál?

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyfi, aki azt mondta magában: az én mesterségem címere: "aki nyer, mindent visz".
Elhatározta tehát, hogy meg fog "hódítani" minden "kincses szigetet" az üveghegyen is túl, ahova pénzt halmoztak fel az ország állampolgárai, bármely névvel nevezett is legyen az ...! (Katus)


A jogállamiság veszélybe került, ugyanis Lázár János lépése nem pillanatnyi rövidzárlat, hanem téves áramkör. Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható, megrendszabályozása olyan, mintha Kincsemet vagy Imperiált szántani küldenék, nyilatkozta Kolláth György alkotmányjogász a hvg.hu-nak.

hvg.hu: Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a 98 százalékos különadót, majd Lázár János a Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejelentette: kezdeményezi, hogy azok a kérdések, amelyekről nem lehet népszavazást tartani, kerüljenek ki az Alkotmánybíróság hatásköréből. Valóban veszélybe került a jogállamiság?

Kolláth György: Igen, ugyanis a frakcióvezetői lépés nem pillanatnyi rövidzárlat, hanem téves áramkör. Nem a demokratikus jogállam normái szerint van a Tisztelt Ház bekötve, ha gazdasági szükséghelyzetet hamisan vizionálva, az alkotmányosság sűrítményét, szinonimáját és annak döntő fórumát kiüti, megkerüli. Jogállami minimum a jogbiztonság, a kiszámíthatóság, a visszamenőleges negatív jogalkotás tilalma, s a hatalom-megosztás.

A jogállamban semmilyen cél nem szentesíti az eszközt. Alkotmányosan létezik rendkívüli és szükség-állapot, amennyiben összeomlik a gazdaság, kitör a háború, vagy rendkívüli belpolitikai események következnek be. Olyankor előveszik a páncélszekrényből a minősített helyzetre szóló jogszabályokat, ám a parlamentáris rendszer közjogi garanciája nem kerül talonba. Nincs rendkívüli helyzet, de van alkotmányos biztosíték, pl. a 19/B § (6) bekezdése: „Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható.” Az Alkotmánybíróság (AB) tapintatosan döntött a 98 százalékos adóról, megpróbált még kapaszkodót is adni a kifoltozásához. Kár volt a kinyújtott kezet félrelökni.

hvg.hu: Ön szerint akkor miről is van most szó?

K.GY.: Hiába hozott – és netán ezután hozna – alkotmánymódosító megkötést vagy törvényi felhatalmazást egy kusza kettes bekezdés, azt az Alkotmánybíróság nem önmagában, hanem az alaptörvény egészében értelmezné. Jogelv, hogy az alkotmány alapelvi súlyú jogállami klauzulája kisugárzik a törvény egészére, a módosításra is. Tehát minimálisan közjogi patthelyzetet lehetne megállapítani, ha a parlamenti kétharmad bornírt alkotmánymódosítással űberelné a jog nagy "Stúdió 11"-ét.

A magyar alkotmány nincs kivéve sem Strasbourg, sem Luxemburg jogvédő ítélkezése alól. Megeshet, hogy alkotmányunk bizonyul majd jogsértőnek Európa szemében. Alkotmányjogilag további lehetőségek állnak az Alkotmánybíróság előtt, amelyek hatékonyan kezelhetik a testület ellen indított haragszomrádot. A kollektív lemondás időszerűtlen, felesleges mutatvány volna: áldozatvállaláskor aligha van szabad elvonulás. Az Alkotmánybíróság 1989-ben kialakított szisztémája felülvizsgálható volna, és a hatáskörök sincsenek kőbe vésve, de az Alkotmánybíróságot bántani akkor, amikor meggyőző konszenzusával visszatér a 90-es évekbeli minőségi jogvédő karakteréhez, nem fair. Ha pedig az Alkotmánybíróságot büntetni, megrendszabályozni, akarják, vagy kalodába zárni, az körülbelül olyan, mintha Kincsemet vagy Imperiált szántani küldenék.

hvg.hu: Tölgyessy Péter a rádióban, Novák Zoltán a hvg.hu-n felveti, hogy a hamarjában előkapott alkotmánymódosítás nem pusztán az Alkotmánybíróság egyetlen döntése ellen szól, hanem Orbán Viktor így biztosítja be magát, nehogy az Alkotmánybíróság elmeszelje gazdaságpolitikájának lényegét.

K.GY.: Ez azt feltételezi, hogy van egy markáns, világos, egzakt gazdaságpolitika, mely a kormányfő szerint a jogállam ellenében is védendő. Talán. Az Alkotmánybíróság másként értékel és ítél: esetről-esetre dönti el egy-egy jogszabály alkotmányosságát, és ebben néha bizony következetlenség, bizonytalanság is megmutatkozik. Ezúttal nem ez volt a helyzet. Elbeszélnek egymás mellett, ha az egyik oldal a szakpolitikáját, a másik annak közjogi kereteit és garanciáit óvja és argumentálja. Az Alkotmánybíróság a végpont, a törvények bírósága. Nem megy a kocsi a ló előtt.

hvg.hu: Mégis, nem jogos-e a kormány félelme, hogy a költségvetési hiánycélt illetve az adócsökkentési csomagot csak a különadók rendszerével és a magán-nyugdíjpénztáraknak járó járulékok 14 hónapra szóló kölcsönvételével tudja megalapozni, és az AB ezeket az intézkedéseket nem hagyná jóvá?

K.GY.: Miután az Alkotmánybíróság elvi precedensbíróság, melynek határozatai mindenkire kötelezőek, e tényt a kormányoldal jól felismerte, mégis rosszul kezelte. Finom korrekciós műtéti beavatkozás helyett szőnyegbombázással kísérletezik. Ennek hibaszázaléka nagy, és a "polgári lakosság" körében is szed áldozatokat. Erre a példa a 98 százalék szétterülése. A különadót felvezető alkotmány-módosítás bűn rossz: van benne pl. helyesírási hiba, ráadásul a "juttatott" (?) jövedelmet csapolná meg, nem is a felvett pénzeket. A jogállam elve: jót, s jól. Itt a fordítottja van: rosszat és rosszul.

Az 1989-90-es rendszerváltozás adóssága a gazdasági alkotmányosság elodázása, amit máig csak részben rendeztek alkotmánybírósági határozatok. Utóbbit erősíteni, nem felvizezni, elvonni kellene, s éppen a külső kontroll körében. Szolgák ülnek elvben független, pártsemleges posztokon. A kétharmad csak hatáskör-jogkör az érvényes döntés-hozatalra, ám a döntés tartalmáról semmit nem árul el. A kontroll-megoldások kiiktatása hibákhoz vezet: nem szólal meg időben a vészcsengő. Ellenkezője – az önkényesség, az ötletszerűség révén –tényleg elvezethet egy makrogazdasági-közjogi krízishez.

hvg.hu: Persze lehet úgy is érvelni, hogy a reformokat, amelyeket a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok képtelenek voltak megvalósítani, most végre beindítják, de ehhez le kellett bontani néhány jogi korlátot. Tehát szükséges rosszról van szó?

K.GY.: Nem. Közjoggal foglalkozom. Egyet sem látok azok közül a valódi, e századi reformok közül, amelyek az országot új pályára tennék. Például az államháztartás, és alrendszereinek a reformjáról már a Németh Miklós vezette kormány alkotmányos feltételeként beszélt. Máig nem léptünk előre. A XXI. század Magyarországa állami és jogi tekintetben sincs kitalálva, ehhez képest üres szólamokkal áltatnak bennünket. Ha volna reform, az a mérleg kiadási oldalát is érintené, ami tabu ez idő tájt.

hvg.hu: A pozsonyi Új Szóban Tokár Géza keményen bírálja Schmitt Pál államfőt, aki szerinte egykori pártja, a Fidesz meghosszabbított karjaként viselkedik. Ezzel nem csupán a saját presztízse csorbul, de lejáratódik az államfő tekintélye is.

K. GY.: Alkotmányunk 31/A § (1) bekezdése szerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Az államfő egy kicsit a király funkcióit személyesíti meg. Meglátjuk, hogy Midász király vagy III. Béla válik-e belőle. Schmitt Pál úr egyébként sok tűzön-vízen ment már keresztül. A tűzből mentett "zongora" is szól. Igaz, másként, mint az égés előtt vagy éppen közben.

2010. november 5., péntek

A betűn túl

Szavakkal a gondolatok nem adhatók át teljesen, legfeljebb csak többé-kevésbé megközelítőleg, a gondolat és a szó között van bizonyos rés vagy repedés, ami csak a tudat megfeszített munkájával tapasztható be, ez viszont a nyelv korlátozott lehetőségeinek kiegészítése. Ahhoz, hogy a kikristályosodott formában megjelenő gondolathoz eljussunk, el kell szakadni a szövegtől: maga a nyelv, hiteltelen szavaival, az időben elmosódó határaival, a szavak és a betűk grafikus ábrázolásával, a beszéd hangzásának sokféleségével, csak beszennyezi ezt az értékes kristályt.

(Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei)


A napokban több levelet kaptam, bennük sok-sok betűvel. Magam is írtam pár sort, melyek között a mondatok küzdöttek a megértésükért. Ez az ulickajai gondolat helyretette a gigászi összecsapások fölött érzett reménytelenségemet és szomorúságomat. Van a valóságnak olyan szintje, ahol nem értelmezések, vélemények, hitek dominálnak, hanem a találkozás és megértés. "Azt a bűnt, amire nincs bocsánat, csak tagadni lehet." Azt a viselkedést (véleményt, látszatot, gondolatot), amit nem képes vagy hajlandó megérteni és elfogadni a környezetünk, csak magyarázni, kozmetikázni érdemes.

Szeretnék elutazni a betűn, szavakon túlra és soha vissza nem találni. Egyszer megteszem, az biztos.
[Inkább elkezdem mától...]1. Semmi sincs, csak fénytelen éj, csak szótlan bánat, hiú remény,
Nincsen hűség, nincs szerelem, nincs simító kéz nekem.
Kinek mondjam el vétkeimet, és a megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem?

2. Hideg az éj, de fényre vágyom,
Mind délre húzó fecskepár.
Testem kihűlt álom csupán,
De lelkem szunnyadó tűzmadár...
Kinek mondjam el vétkeimet, és a megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem?
Ne kínozz, hisz előtted állok pőrén, bekötött szemekkel!
Istenem, mondd miért?

3. Könnyek nélkül sírok a meg sem született gyermekemnek!
Hogyan mondjam el vétkeimet? És a megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, a bűneimmel kell, hogy éljek!
A megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem!

45 (+1)

...amit sosem tudnál az amerikai filmek nélkül:

---------------------------------------------------------------

1. Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy sztriptízbárba.

2. Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik.

3. A legtöbb kutya halhatatlan.

4. Ha üldöznek egy városban, bármikor találhatsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz.

5. Vannak különleges L-alakú takarók, amelyek az ágyon fekvő nőnek a hónalj vonaláig érnek, viszont a mellette fekvő férfinak csak a derekáig.

6. Minden bolti papírszatyor tartalmaz legalább egy francia kenyeret.

7. Bárki könnyedén le tud szállni akármilyen repülőgéppel, feltéve, hogy valaki rádión szóbeli utasításokkal látja el.

8. A rúzs sosem kopik le, még búvárkodás közben sem.

9. Bármely épület szellőzőrendszere tökéletes búvóhely. Senkinek nem fog eszébe jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármelyik részébe.

10. Ha újra kell töltened a fegyvered, mindig lesz nálad lőszer, még akkor is, ha addig nem volt nálad.

11. Szinte biztos, hogy bármilyen csatát vagy háborút túl fogsz élni, ha nem követed el azt a hibát, hogy a barátnőd/menyasszonyod fényképét mutogatod a társaidnak.

12. Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges a nyelvet ismerned. A németes akcentus is megteszi.

13. Ha a várost természeti katasztrófa vagy valamilyen szörny fenyegeti, a polgármester elsősorban az idegenforgalom vagy a közelgő művészeti kiállítás miatt fog aggódni.

14. Párizsban az Eiffel torony minden lakás ablakából látható.

15. Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyögni fog, ha egy nő megpróbálja kitisztítani a sebeit.

16. Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit hamarosan keresztülhajítanak rajta.

17. A rendőrfőnök mindig néger.

18. Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót találomra és add át. Ez mindig megfelelő összeg lesz.

19. A fajkeveredés bármely földi és földönkívüli lény között lehetséges.

20. A konyhákban nincs villanykapcsoló, így ha belépsz a konyhába, csak nyisd ki a hűtőszekrény ajtaját és azzal világíts.

21. Egy kísértetjárta házban a nők mindig a legtöbbet mutató alsóneműben indulnak a zajok eredete után nyomozni.

22. Egy szövegszerkesztő programban soha nem látható kurzor vagy fejléc, viszont a programot használni csak jelszóval lehet.

23. Az anyák reggel rutinszerűen tojást, szalonnát és palacsintát sütnek a családnak, bár a férjnek és a gyerekeknek nincs idejük, hogy megegyék.

24. Az autók egy baleset után szinte mindig felrobbannak, és lángokban törnek ki.

25. A rendőrfőnök vagy felfüggeszti a sztár detektívet - vagy legfeljebb 48 órát ad neki az ügy befejezésére.

26. Egyetlen gyufa (vagy zseblámpa) képes bevilágítani egy stadion méretű termet.

27. A középkori parasztoknak tökéletes fogsoruk volt.

28. Noha már a 20. században léteztek olyan fegyverek, amikkel lehetséges látótávolságon túli célra tüzelni, a 23. századi haditechnika el fogja veszíteni ezt a képességet.

29. Egy rémálomból ébredő ember azonnal egyenesen felül az ágyban és égnek álló hajjal sikoltozni kezd.

30. Egy telefonbeszélgetés elején és végén nem kell hallózni, illetve elköszönni.

31. Egyenes úton vezetve is muszáj a kormánykereket minden pillanatban vadul jobbra-balra rángatni.

32. Minden bomba időzítőszerkezete nagy piros LED-es kijelzővel van ellátva, hogy tudni lehessen mikor fog robbanni.

33. Mindig találsz üres parkolóhelyet közvetlenül amellett az épület mellett, amelyet meg akarsz látogatni.

34. Egy nyomozó csak akkor tud megoldani egy ügyet, ha felfüggesztették és elvették a fegyverét.

35. Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki az utcán tudni fogja a tánclépéseket.

36. Egy laptoppal képes vagy behatolni bármely ellenséges földönkívüli civilizáció kommunikációs rendszerébe, és vírust tudsz juttatni a számítógépükbe.

37. Harcművészetnél soha nem számít, hogy mennyivel többen vannak az ellenfeleid, ők türelmesen ki fogják várni a sorukat és egyenként támadnak, megvárva amíg elintézted az előző ellenséget.

38. Ha valakit leütnek, soha nem szenved sérülést vagy agyrázkódást.

39. Egyetlen autós üldözésnél, géprablásnál, robbanásnál, vulkánkitöréskor, vagy idegen lények inváziójánál sem fog senki sokkot kapni.

40. A rendőrségen a nyomozók személyiségteszten esnek át, hogy garantáltan olyan társat osszanak be melléjük, aki mindenben a tökéletes ellentétük.

41. Egymás között minden külföldi angolul (szinkronizált filmekben magyarul) beszél, ha egyedül vannak.

42. Mindig találhatsz láncfűrészt, ha szükséged van egyre.

43. Bármely zárat ki tudsz nyitni egy hitelkártyával, vagy egy gémkapoccsal másodpercek alatt - kivéve, ha ez az az ajtó, ami mögött gyerek van bezárva egy égő épületben.

44. Egy elektromos kerítés, amely képes megölni egy dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog okozni egy 8 éves gyerekben.

45. A TV-híradó mindig tartalmaz egy olyan riportot, amely téged abban a pillanatban személyesen érint.

És a ráadás: Ha az irodádban az asztal mögött ülve meghallod a pisztolylövést, még mindig van időd elhajolni a lövedék elől.

2010. november 4., csütörtök

Az intolerancia erőszakossága

In: Népszava, 2010. november 4.

Seth Walsh mindössze tizenhárom éves volt, amikor a múlt hónapban kisétált családja kaliforniai Tehachapiban lévő házának kertjébe és felakasztotta magát. Iskolatársai és a környékbeli gyerekek már évek óta homofób csúfolódásai, bántalmazásai vezettek ahhoz a tragikus döntéshez, hogy véget vet életének. Ő is egyike annak a hat fiúnak, akik vélhetőleg erőszakos homofób megfélemlítés hatására öngyilkosságot követtek el szeptemberben az Egyesült Államokban.

Navanethem Pillay, az ENSZ emberi jogi főbiztosa


Az elmúlt hetekben számos támadásnak lehettünk szemtanúi, amelyek olyanokra irányultak, akiket melegnek, leszbikusnak, biszexuálisnak vagy transzszexuálisnak tartottak. Október 10-én Belgrádban tiltakozók egy csoportja kiabálva becsmérelte, majd Molotov-koktélokkal, villanó gránátokkal támadta meg a békés meleg felvonulás résztvevőt 150 embert sebesítve meg. Október 3-án, New Yorkban három melegnek tartott fiatalembert raboltak el, hogy egy üres bronx-i lakásban súlyosan bántalmazzák és megkínozzák őket. Dél-Afrikában, Soweto-ban nagyszabású felvonulás hívta fel a figyelmet a városban elterjedt, leszbikusokat érő nemi erőszakhullámra, amelyeket elkövetőik gyakran azzal igazolnak, hogy "helyes útra" próbálják visszaterelni áldozataik szexualitását.

A homofóbia, csakúgy mint a rasszizmus és az idegengyűlölet, változó mértékben, de minden társadalomban jelen van. Minden nap, minden országban vannak, akiket szexuális hovatartozásuk és nemi identitásuk miatt üldöznek, rágalmaznak, erőszakkal bántalmaznak, sőt megölnek. Legyen burkolt vagy nyílt, a homofób erőszak mérhetetlen nagy szenvedést okoz, amelyet gyakran a csend homálya övez, és az áldozatok elszigetelten élik meg.

Itt az idő, hogy mindannyian hallassuk a hangunkat. Mert bár a gyűlölet- bűncselekmények felelőssége az elkövetőket terheli, feladatunk fellépni az intolerancia, az előítélet ellen, követelnünk kell a támadók felelősségre vonását.

Legfontosabb feladatunk a homoszexualitás dekriminalizálása az egész világon. Több mint 70 országban néz szembe még mindig a lakosság szexuális irányultság miatti büntetőjogi szankciókkal. Az ilyen jogszabályok létezése az érintetteket kiteszi a letartóztatás, büntetés és egyes esetekben kínzás, sőt kivégzés kockázatának is. Megbélyegzést jelentenek és hozzájárulnak az erőszak és intolerancia kialakulásához.
A dekriminalizáció fontos feladat, de csak az első lépés. Tapasztalatból tudjuk, hogy azokban az országokban, ahol a büntetőjogi szankciók megszűntek, nagyobb, összehangolt erőfeszítések szükségesek a diszkrimináció és a homofóbia ellen, beleértve a jogalkotási és oktatási kezdeményezéseket is. Itt megint fontos szerep hárul mindannyiunkra, különösen a vezetőkre és befolyásos pozícióban lévőkre - politikusokra, közösségi vezetőkre, tanárokra és újságírókra.

Szomorú, hogy azok, akiknek visszafogottságot kellene gyakorolniuk, vagy befolyásukat a tolerancia elősegítésére kellene használniuk, éppen ennek ellenkezőjét teszik és megerősítik a lakosság előítéleteit. Ugandában például, ahol mindennapos a szexuális orientáció miatti erőszakos támadás és még a melegek, biszexuálisok és transzszexuálisok jogait védő emberi jogi aktivistákat is zaklatás és letartóztatás fenyegeti, egy újság október 2-án megjelent címlapja 100 melegnek vagy leszbikusnak tartott ugandait "leplezett le", fényképeik alatt az "akasszátok fel őket" főcímmel. Fel kell ismernünk végre, hogy az ilyen újságírás az ami: gyűlöletkeltő és erőszakra felbujtó.

Különösen bölcsen kell megválogatni szavaikat a politikai vezetőknek és a közfeladatra pályázóknak. Az a közfeladatra aspiráló, aki alkalmanként a toleranciára hivatkozás helyett megalázó megjegyzést tesz más személyek szexualitására és megteheti ezt abban a hitben, hogy ezt elnézik neki mint ártalmatlan populizmust, nem tesz egyebet mint legalizálja a homofóbiát.

Múlt hónapban Genfben felszólaltam egy, a homoszexualitás dekriminalizációjáról szóló kerekasztal-beszélgetésen, amelyet 14 európai, észak-amerikai, dél-amerikai és ázsiai ország támogatott. Video üzenetben Desmond Tutu nyugalmazott érsek támogatásáról biztosított minket és szenvedéllyel beszélt az apartheid tanulságairól, arról, hogy mindenkinek biztosítani kell az egyenlő jogokat.

"Ha emberek egy csoportját alsóbbrendűként kezelünk egy másikhoz képest, a gyűlölet és az erőszak fog győzedelmeskedni. Nem engedhetjük, hogy újabb százak halála, megkínzása győzzön meg minket erről az igazságról. Mindannyian követelnünk kell embertársaink egyenlőségét szexuális hovatartozásuktól és nemi identitásuktól függetlenül" - mondta.

Navanethem Pillay

2010. november 2., kedd

Élők napja - két kép margójára


Régi, keresztény múltamból visszaköszön egy mondat: Isten közelében minden egyszerűbbé válik - az emberek képessége, hogy elbonyolítják azt is, ami átlátszó lenne...

Amikor feszültségek vannak a kapcsolataimban, próbálom feltárni a magam szegényes eszközeivel az okokat. Mi lenne az egyszerűség útja? Egymás elé állni, és kimondani azt a nehéz szót, hogy "Sajnálom!"? Miért "könnyebb" sértődötten visszavonulni és főni a magunk levében? Hiszek-e még igazán a kiengesztelődés hatalmában? Legalább is annyira, hogy megkockáztassam, esélyt adjak neki.

Ha nincs újrakezdés, akkor csak gyászba borult sírok és életek tornyosodnak körülöttem. Legyek nyugodt ebben a temető-kultúrában? Halottak napja legyen ma, vagy élők napja? Már kerestem többször az újpesti temetőben Bandi bácsi sírját, a neten végre rábukkantam.


Az emléke most is úgy fényesíti a lelekem, mint égő gyertyák mindenszentek napján a temetőket. A ki kezdeje a megbocsátást dilemmára csak annyit mondott szelíd-lázító hangján, hogy akit az Isten indít rá. Mert nincs, nem létezik felelősségi jobbkéz szabály, figyelmetlenségi valószínűség. Csak élő kapcsolat, ami gyógyulni képes, és gyógyítani gyógyuló kezeivel. Élők napját akarok mától a közelemben. Ahol nem felelőst, hanem feloldást keresek. Valami vagy valaki erre indít.

2010. október 29., péntek

Minden hatalmat a dolgozó OVinak!

Felhívás az alkotmányosság védelmében

Pár napja az Országgyűlés előtt van az az alkotmánymódosítási javaslat, amely korlátozni kívánja az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható törvények körét. Ha a javaslatot elfogadják, a hatályos alkotmányszöveg végérvényesen elszakad az alkotmányos jogállami értékrendtől. Csak akkor mondhatjuk, hogy valóban van alkotmányunk, ha az ki is kényszeríthető.

Ha az alkotmánybíráskodást bizonyos tárgykörökben eltörlik, az ezekben a témákban az alkotmány kikényszeríthetőségét szünteti meg. Az alkotmány így többé nem funkcionálna a közhatalmat korlátok közé szorító és az egyének jogait garantáló alaptörvényként, szabályainak betartása kizárólag a kormányzat jószándékától függene. Olyan nincs, hogy ez ellen semmit nem lehet tenni. A képviselők még elutasíthatják a javaslat elfogadását, vagy akár az előterjesztője is visszavonhatja, ám erről meg kell őket győzni.

A nép – értékelhető hányadban – mi magunk vagyunk, akár egyenként is. Nemcsak lehetőség, mindenkinek egyéni felelőssége is, hogy állást foglaljon az alkotmányosság lerombolásával szemben. Ki-ki vérmérséklete és lehetőségei szerint gondolja végig, mit tehet: különböző módokon élhet politikai szabadságjogaival. Jelenleg két tüntetés szerveződik, preferenciái szerint mindenki részt vehet az egyik vagy a másik demonstráción, vagy akár mindkettőn. Írhat blogbejegyzést, csatlakozhat valahol a tiltakozókhoz, levelet írhat a parlamenti képviselőknek, csinálhat magának alkotmánybírósági kitűzőt. Tegyen bármit, valamit!

Eötvös Károly Intézet
Magyar Helsinki Bizottság

2010. október 28., csütörtök

Chippeway


Kéki Béla Az írás történetében említi a chippeway indiánokat. Hét törzsük egy kérvényt nyújtott be a 19. század vége táján az Egyesült Államok kongresszusához, melyben négy tóra érvényes halászati jogért folyamodtak. Az iraton az egyes törzseket a totemállatuk képviseli. A szívüket és szemüket összekötő vonalak pedig azt jelzik, hogy egy akaraton vannak, közös a kérésük.

2010. október 27., szerda

2010. október 25., hétfő

Pedro, Juan...La versión del nuevo musical:

¿Quién va esperar a ver el Sol,
Pedro, Juan, quién?
¿Quién va a querer ver el Sol,
Pedro, Juan, quién?

No se si escucharas.
Si me ayudaras.
Apartad de mí tu copa,
Ya no deseo su veneno.
Quema, quema, ya no soy igual que ayer,
Como al principio

Lo que me inspiro hoy me abandono
Nunca te deje de lado
Te he escuchado, tantos años,
Son un siglo. ¿Es tu hijo a quién le quieres pedir más?

Si he de morir
Tienes que saber que quien lo quiso fuiste tú
Deja que me insulten,
que me claven en su cruz.

Saber mi Dios, saber mi Dios ¿Por qué? (x2)
Dime Señor, dime Señor ¿Por qué? (x2)
Voy a morir

¿Van a recordarme
Cuando deje de vivir?
Todo aquello que logre
¿De qué me va a servir?

Saber mi Dios, saber mi Dios ¿Por qué? (x2)
Dime Señor, dime Señor ¿por que? (x2)
¿Al morir me van a compensar? (x2)
Dime Señor, dime Señor ¿por qué?
Dime Señor, dime Señor…
¡¿Por qué?!

Puedes explicar ¿Por qué
mi muerte va a importar?
Muéstrame un destello
de tu fuerza celestial.

Di que hay un motivo,
solo uno y moriré.
Te empeñas en que muera
y no me dices el por qué

Muy bien, lo haré
Solo mírame
Voy a morir
¡Voy a morir!

Lo que me inspiro hoy me abandono
Lo intente, te di tres años
Son un siglo, siento miedo al ver
que cumplo tu deseo
No es mi deseo,
es tu deseo

Dios, ya no puedo mas
Si me vas a obligar a acabadme tu veneno
Clávame en tu cruz, termina con mi vida
Hazlo, antes de que cambie de opinión

¡Por si cambio de opinión¡

A csoki jól jöhet...

Egyszeri, megismételhetetlen, soha vissza nem térő, itt és most működő ...

De miért van akkor ez a szűrke és tompa csönd?
Ki látja a gazdagság túlcsordult serlegét?
Hogyhogy nem bírunk hazajutni a mai napig?

P.S.: "Dementorok ellen fogyasszon csokoládét!"

2010. október 24., vasárnap

Nem vagytok egyedül!Külügyminisztere után az amerikai elnök is csatlakozott azokhoz a hírességekhez, akik személyes videoüzenetben biztatják kitartásra a társaik szekálása miatt elkeseredett, elcsüggedt, öngyilkosságot fontolgató meleg tizenéveseket.

"Én nem tudom, milyen az, amikor valakit melegsége miatt pécéznek ki. De tudom, milyen úgy felnőni, hogy az ember olykor nem teljesen odatartozónak érzi magát" - mondja Barack Obama, arra utalva, hogy egy afrikai fekete és egy fehér amerikai nő gyermekeként neki sem volt mindig könnyű.

"Két leánygyermek apjaként megszakad a szívem. Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie hazánkban. Itt az ideje szertefoszlatni azt a mítoszt, hogy az ugratás, a heccelés a felnőtté válás megkerülhetetlen része" - mondja az elnök a Fehér Ház honlapjára és a YouTube videómegosztó portálra péntekre virradóan feltett üzenetében, arra reagálva, hogy a közelmúltban több tizenéves amerikai fiatal is öngyilkosságba menekült a zaklatások elől.

A világ leghatalmasabb országának első embere arra biztatja az agyonszekált meleg tizenéveseket, hogy forduljanak támogatásért olyan felnőtthöz, akiben bíznak, például szüleikhez, valamelyik tanárjukhoz vagy bárki máshoz, akiről tudják, hogy elfogadja őket olyannak, amilyenek, és ne önmagukat hibáztassák a szekálásért.

"Nem vagytok egyedül, nem csináltatok semmi rosszat. Semmivel sem érdemeltétek ki, hogy bántsanak benneteket. Odakinn egy lehetőségekkel teli egész világ vár rátok. Idővel belátjátok, hogy másságotok büszkeség és erő forrása lehet" - hangzik a bátorító üzenet.
Néhány nappal korábban Hillary Clinton külügyminiszter, volt szenátor és first lady fordult hasonló üzenettel a zaklatások, a kirekesztés miatt elkeseredett homoszexuális fiatalokhoz.

Az It Gets Better (Jobbra fordulnak a dolgok) elnevezésű spontán kampány keretében már több mint 2000 híres vagy ismeretlen ember (többségében saját tapasztalatból beszélő meleg) tett fel a meleg fiatalokat bátorító videoüzenetet az internetre, ezeket négy hét alatt több mint 10 millió alkalommal töltötték le.

Különösen nagy feltűnést keltett egy texasi önkormányzati képviselő, a Fort Worth-i Joel Burns megindító videóüzenete, amelyben a politikus elcsukló hangon, könnyeivel küszködve, a teljes képviselőtestület előtt beszél arról, milyen volt mássága miatt szekált fiatalnak lenni; csak az ő videóját már közel kétmillióan töltötték le.

Legutóbb a Broadway 40 sztárja fogott össze, hogy lelket öntsön az életüket kilátástalannak látó meleg fiatalokba. A színészek, akik között sok meleg van, tapasztalatból jól tudják, milyen agyonszekált fiatalnak lenni, akár csak a színházhoz való vonzódásuk miatt is.

Hatter.hu

2010. október 23., szombat

Tyúk-tojás helyett

- Miért imádkozol annyit? - kérdezte a Mester.
- Mert az imádság könnyíti a terheimet.
- Sajnos éppen ezért találták ki.
- Mi olyan sajnos ebben?
- Az, hogy eltereli a figyelmedet attól, hogy lásd, ki tette rád azokat a terheket - mondta a Mester.

(Anthony de Mello: Abszurd egypercesek)

2010. október 22., péntek

Semmiért egészen

Hogy rettenetes, elhiszem,
De így igaz.
Ha szeretsz, életed legyen
Öngyilkosság, vagy majdnem az.
Mit bánom én, hogy a modernek
Vagy a törvény mit követelnek;
Bent maga ura, aki rab
Volt odakint,
Én nem tudok örülni csak
A magam törvénye szerint.

Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
Még nem szeretsz.
Míg cserébe a magadénak
Szeretnél, teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku; nékem
Más kell már: Semmiért Egészen!
Két önzés titkos párbaja
Minden egyéb;
Én többet kérek: azt, hogy a
Sorsomnak alkatrésze légy.

Félek mindenkitől, beteg
S fáradt vagyok;
Kívánlak így is, meglehet,
De a hitem rég elhagyott.
Hogy minden irtózó gyanakvást
Elcsittithass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
És áldozat
Örömét és hogy a világnak
Kedvemért ellentéte vagy.

Mert míg kell csak egy árva perc,
Külön; neked,
Míg magadra gondolni mersz,
Míg sajnálod az életed,
Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
Halott és akarattalan:
Addig nem vagy a többieknél
Se jobb, se több,
Addig idegen is lehetnél,
Addig énhozzám nincs közöd.

Kit törvény véd, felebarátnak
Még jó lehet;
Törvényen kívűl, mint az állat,
Olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
Ne élj, mikor nem akarom;
Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
Börtönt ne lásd;
És én majd elvégzem magamban,
Hogy zsarnokságom megbocsásd.

Szabó Lőrinc (1900-1957)

Barcelona

Ha... - két tolmácsolásban

Rudyard Kipling: Ha...

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,
s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,
ha kétkednek benned, s bízol magadban,
de érted az ő kétkedésüket,

ha várni tudsz és várni sose fáradsz,
és hazugok közt se hazug a szád,
ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz,
s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

ha álmodol - s nem zsarnokod az álmod,
gondolkodol - s becsülöd a valót,
ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,
s úgy nézed őket, mint két rongy csalót,

ha elbírod, hogy igazad örökre
maszlag gyanánt használják a gazok,
s életműved, mi ott van összetörve,
silány anyagból építsék azok,

ha mind, amit csak nyertél, egy halomban,
van merszed egy kártyára tenni föl,
s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,
nem is beszélsz a veszteség felől,

ha paskolod izmod, inad a célhoz,
és szíved is, mely nem a hajdani,
mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,
csak Akaratod int: "Kitartani",

ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted,
királyokkal jársz, s józan az eszed,
ha ellenség, de jóbarát se sérthet,
s mindenki számol egy kicsit veled,

ha a komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked s te futsz vígan,
tiéd a Föld és minden, ami rajta,
és - ami több - ember leszel, fiam.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ha józanul tudod megóvni fődet,
midőn a részegültek vádja mar,
ha tudsz magadban bízni, s mégis: őket
hogy kételkednek, megérted hamar;

ha várni tudsz, türelmed nem veszett el,
s csalárdok közt sem léssz hazug magad
s nem csapsz a gyűlöletre gyűlölettel,
de túl szelíd s túl bölcsszavú se vagy;

ha álmodol - s nem léssz az álmok rabja,
gondolkodol - s ezt célul nem veszed,
ha nyugton pillantsz Győzelemre, Bajra,
s e két garázdát egyként megveted;

ha elbírod, hogy igaz szódat álnok
torz csapdává csavarja a hamis,
s miért küzdöttél, mind ledőlve látod,
de fölépíted nyűtt tagokkal is;

ha tudod mindazt, amit megszereztél,
kockára tenni egyetlen napon,
s veszítve új kezdetbe fogni, egy fél
sóhajtás nélkül némán és vakon;

ha tudsz a szívnek, ínnak és idegnek
parancsot adni, bár a kéz, a láb
kidőlt, de te kitartasz, mert tebenned
csak elszánás van, ám az szól: "Tovább!";

ha tudsz tömeggel szólni, s él erényed
királlyal is - és nem fog el zavar,
ha ellenség se, hű barát se sérthet,
ha szíved mástól sokat nem akar;

ha bánni tudsz a könyörtelen perccel:
megtöltöd s mindig méltó sodra van,
tiéd a föld, a száraz és a tenger,
és - ami még több - ember léssz, fiam!

(Devecseri Gábor fordítása)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

És eredetiben...

If...

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: 'Hold on!'

If you can talk with crowds and keep your virtue,
' Or walk with Kings - nor lose the common touch,
if neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man, my son!

El secreto de sus ojos

Vasánap este mozizunk Kajszival. A Szemekbe zárt titok nyerte idén a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat. A főhős regényt készül írni a 25 évvel korábbi dolgokról, hátha választ talál az élete kérdéseire.


Ahogy elkezdi összerakosgatni a múlt darabkáit, lassan rá kell jönnie, hogy a megtörtént eseményeket lehetetlen tökéletesen rekonstruálni. Az emlékeket csupán újraírni lehet, új valóságot teremteni a világ általunk megismerhető töredékeiből...

2010. október 19., kedd

Ülünk a romokon

A villanyt már kikapcsolták. Távfűtés még van. A gyertyaláng fotokban világítja meg a félig üres lakótelepi szobát, ami alig több ennél (erkély-konyha-fürdő jelképesen miniatűr). A belépőből eltűnt a hűtő, a konyhának nevezett lyuk is üresen tátong - rég főhetett itt ebéd. A letörtött, itt-ott még lógó szekrényajtók valaha fontos és filléres emlékeket rejtenek, majd potyogtatnak a koszos padlóra. Romok, amerre csak nézek.

Tárgyi és emberi romok. Megtört tekintet, meggyötört test. Az alkohol és gyógyszer jótékony mámorában pislákoló értelem. Koravén asszony ül az élete romhalmazán, a családja egyenként zuhant a mélybe, és ő nem érti, mit tett rosszul... Valahogy más hibás, más teszi ezt, nem magunk.

Szögjal Rinpocse: Önéletrajz öt fejezetben

1.) Sétálok végig az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Beleesek.
Elveszett vagyok... remény nélküli
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság lesz, mire kijutok.

2.) Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Úgy teszek, mintha nem látnám.
Megint beleesek.
Nem tudom elhinni, hogy megint ugyanott vagyok.
De nem az én hibám.
Ismét hosszú időbe telik, mire kijutok.

3.) Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Látom, hogy ott van.
Mégis beleesek... ez már szokás.
Nyitva a szemem,
Tudom, hol vagyok.
Az én hibám.
Azonnal kikerülök onnan.

4.) Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Kikerülöm.

5.) Egy másik utcán sétálok.


Mi marad, ha hiányzik az életünk közepe? Ha egy helyrehozhatatlan szemétdomb kellős közepén találjuk magunkat? Mi van, ha nincs holnap? Ha a felhők fölött is beborult az ég?

2010. október 18., hétfő

Szalaghírek

A naptáramban szaporodnak a programok. Januárban három hétvégém foglalt. Addig akad egy-egy színház, kirándulás, miegymás.

Lassan ki kell dolgoznom egy pogány szertartáskönyvet. Mondjuk a temetésre már most is szükségem van rá.

A pszichodráma csoportot kezdjük elengedni. Még három alkalom... Hogy ne maradjak munka nélkül, az IPE képzési rendszerében keresem a helyemet.

2010. október 17., vasárnap

Nempátia tengerében

úszok az árral szemben
és becsülöm az apró szigeteket

2010. október 15., péntek

Ercsu +


a héten
heroin túladagolás
az apja kiugrott a tizenikszedikről

pedig pár éve még keservesen sírt
aztán nevetett
bizalmasan mesélt a szerelméről
gyászolta elvesztett nagymamáját

most jött az SMS
aztán a sírni sem tudó anyja hangja
[híradó: minden hatodik másodpercben éhen hal egy gyerek]
kéri, hogy majd én temessem el

most én nem tudok sírni
csak fáj
nagyon...

ez a kúrva élet

2010. október 12., kedd

Újranő a mellem ... és az EGO-m

Ma is voltam edzeni, jó újra ott lenni az ismerős keretek között. És bízni abban, hogy az elsétált izmok visszajönnek lassan. Csak ezért nem írtam volna ma este. A szaunában történt egy érdekes beszélgetés. Ennek a szinte jegyzőkönyvi verzióját olvashatjátok most.

Rajtam kívül öten üldögélnek a forró padkán. Két lány és három férfi. A férfiaknak nevet is adtam. Egyik sarokban ülök, mellettem Nyakigláb, előtte Humorzsák izzad. Velünk szemben a padon Vérfarkas áll. A lányok távolabb foglalnak helyet.

Humorzsák: [Vérfarkasnak címezve] Keverd meg egy kicsit a levegőt! Vedd le a gatyádat, és azzal csináld...
Lányok: [hangos tetszés-nyilvánítás után] Mást is használhatsz, ha meg tudja mozgatni a levegőt...
Vérfarkas: Hétvégén gondolkodtam, hogy lemegyek a Széchenyibe...
Humorzsák: Nosztalgiázni, mi!?
Nyakigláb: Ott nincsenek is buzik.

Én: Ne gondold...
Humorzsák: [kissé negédes hangon] Honnan tudod ezt?
Én: Meleg vagyok, és ezért tudom, hogy hol szoktak ismerkedni.

Rövid szünet, mindenki elhallgat. A lányok barátságosan méregetnek a szemük sarkából, a pasik semleges témákra váltanak: Tankcsapda koncert, főzés!!! :) Aztán a lányok nem bírják a hőséget, Vérfarkas és Humorzsák is kimennek utánuk.

Nyakigláb: Elnézést kérek a kollégáim nevében is...
Én: Nem történt semmi, megszoktam már a témát.
Nyakigláb: Mióta tudod magadról?
Én: Gyerekkorom óta, de csak az utóbbi ca. 10 évben vállaltam fel.
Nyakigláb: Jó, hogy meg tudtad tenni.
Én: Arra gondoltam, hogy a fél életem hazugságban telt, a másikat inkább nyugodtan szeretném folytatni. Ezért nem szépítgetek semmilyen közösségben, ha ezt a kérdést szóba hozzák.

Én: [kicsit vigasztalásul a kedvességért] Amióta a szaunák megnyíltak, már nem sok meleg jár a fürdőkbe.
Nyakigláb: Hol vannak ilyen szaunák?
Én: A Ferenc körút környékén van kettő is; a 69 és a Magnum.
Nyakigláb: És ott nyíltan ismerkednek?
Én: Nem nyilvánosan szexelnek, vannak erre szolgáló kisebb helyiségek. Mivel csak férfiak látogatják, nem kell attól tartani, hogy valaki rossz néven veszi, ha megtetszik.
...
Most már én sem bírom tovább, kimegyek.


Mindketten az ajtó felé indulunk, de "biztos, ami biztos" alapon inkább előre enged. ;)

2010. október 10., vasárnap

Őszi napfény

Újpest - Dömös - Prédikálószék - Vadálló kövek - Dömös - Újpest. Ez volt a Pilisben tett túránk útvonala röviden.

A patak partján haladtunk sokáig:


Aztán fölötte:


Nagymaros - Visegrád:


Még egy pillantás:


Végül lefelé, ezeken a lejtőkön:

2010. október 9., szombat

2010. október 7., csütörtök

Csúcs, reggel

Tegnap és ma később ébredtem a szokásosnál. Lassú készülődés közben a gondolataim megtalálják a saját medrüket; többnyire ugyanazokat a vájatokat mélyítik rendre, amíg rálelnek a maguk nyugvópontjára.

A végállomáson már sűrűn állnak, többen inkább kivárják a következő metrót. Így teszek magam is, ha nem marad ülőhely számomra a tömött szerelvényen. Ha nincs helyem, várok... - ismételgetem csak úgy, mintegy nyugtató mantrát. Ha nincs helyem... Néhány napja jutott eszembe, hogy a szeretet azt jelenti: helyet készíteni magamban valaki számára. Konkrét, teremtő aktus. A semmiből hozza létre azt a kivételes, sohanemvolt szépséget, ami egyvalakinek a tágasságára van szabva. Másnak talán szűkös lehet, vagy elvész benne tanácstalanul. De aki ihlette ezt az alkotást, annak ideális fészek. (Tartja, nem esik ki belőle. Úgy védi, hogy közben az ég nyitva marad...)

Ha nincs helyem, nem szállok fel. Amíg nincs helyem, nem bölcs kopogtatni sem az ajtókon. Állok a végállomáson, pedig úgy szeretnék végre utazni. Csak nézni ki az ablakon, bámulni az elsuhanó tájat; haladni valaki mellett. A metró hálás jószág, pár perc múlva hellyel bőven rakottan kínálja magát újra. Képes vagyok ajtót nyitni ma reggel? És ez a hely vajon kinek vonzó? Fülöp atya híres mondata, hogy "a nyitott ajtó rabul ejti az embert" jó pár éve itt pislákol, zakatol, duruzsol bennem.

Lennék hely és lennék vendég is ebben a reggeli, álmos forgatagban...

[Most Médea és gyermekei érkeztek hozzám vendégségbe. Kicsit foglalkozom velük útközben. Veszélyes népség: már kétszer majdnem odaragadtam az üléshez!]

2010. október 6., szerda

JZS KRSZTS

Tegnap este Szabival megnéztük a Madáchban a Szupersztárt. A szereposztással többé-kevésbé elégedett voltam.

Júdás: Serbán Attila
Jézus: Tóth Attila
Pilátus: Sasvári Sándor
Mária Magdolna: Polyák Lilla
Heródes: Szerednyey Béla
...

Érdekes egy régi barátomat a színpadon látni, korábbi beszélgetéseinket megzenésítve hallani. Szólnék, hogy nem egészen..., meg ezt már másként..., különben pedig tévedés volt... De magával ragad a zene, Mária Magdolna szívszaggató búcsúja, az áruló csók süket csöndje. A magyar szöveg jól érthető, követhető és aktuális.

Ezt még egyszer látni kell! Ki jönne velem?

2010. október 4., hétfő

Camino, Ember, Humor, Vallás

Egy ideje nézem a cimkéimet. Négy különösen nagyra hízott közöttük. Az első hármat értem, a negyedikkel kapcsolatban inkább csak kérdéseim vannak továbbra is.

Hát így legyen az ember vallásos...

Megtalálták a HIV-vírus eredetét

[Sajnos még nem az ellenszerét!]

Egy új felfedezés teljesen más megvilágításba helyezi az AIDS történetét. A tudósok ugyanis bizonyítékot találtak arra, hogy a betegséget okozó kórokozó, a HIV elődje már legalább 32 ezer éve veszélyt jelentett az emberszabásúakra. Eddig csak néhány száz évesre becsülték a vírust a kutatók, de a jelek szerint - eddigi ismereteinket megcáfolva - már sokkal korábban is fertőzött.

A majmokra vadászó emberek valószínűleg már több tízezer éve ki voltak téve a SIV-nek, azaz a majom-immunhiány vírusnak - áll egy legújabb amerikai kutatásban. Minden egyes vadászat alkalmával, amikor - főként táplálkozási célból - majmot zsákmányoltak az ősemberek, megvolt a fertőzés kockázata - számolt be róla a The New York Times. A feltételezés azonban bonyolítja az utóbbi évek AIDS-kutatásával kapcsolatos kérdéseket. Mivel eddig a HIV kialakulását a 20. század elejére tették - hiszen ekkor ütötte fel a fejét az emberekre veszélyes vírus -, fölmerül a kérdés, hogy vajon mi ment végbe Afrikában a 20. század hajnalán. Hogyan történhetett, hogy egy enyhe majombetegség egyszer csak az embereket is megtámadta, majd erősen fertőző kórokozóvá mutálódott, és a történelem egyik legnagyobb gyilkosa vált belőle, amely már 25 millió ember életét vette el? Egyes elméletek szerint mindebben szerepet játszott az afrikai városok hirtelen növekedése és az olcsó fecskendők megjelenése és elterjedése.

A biokói majompopuláció és a SIV

Az ősvírus-elmélet magyarázattal szolgál arra, hogy az afrikai majmok miért fertőzőképesek, azonban nem mutatják a betegség tüneteit. Mivel a vírus sok nemzedéken keresztül szedte áldozatait, így a bacilusgazda szervezete egy idő után alkalmazkodott hozzá, és a kórokozó hordozójává, terjesztőjévé vált anélkül, hogy a betegség pusztítást végzett volna a szervezetében. A kutatás során a tudósok megvizsgáltak 79 majmot Biokóról, egy a nyugat-afrikai partoktól 19 mérföldre lévő vulkáni szigetről. Bioko egykor félsziget volt, amely a mai Kamerunnál állt összeköttetésben az afrikai kontinenssel, azonban 10 ezer évvel ezelőtt, az utolsó jégkorszak végén a tengerszint emelkedése elvágta az afrikai partoktól.

Azóta a sziget hat majomfaja a kontinens majompopulációjától elkülönülve fejlődött a területen. A louisianai Tulane Egyetem Nemzeti Főemlős-kutató Központja és más amerikai és afrikai egyetemek tudósai felfedezték, hogy a hat fajból négy - a cerkóffélék közé tartozó drill, a vörösfülű és a fehértorkú cerkóf és az ördögmajom - körében gyakori volt a SIV-fertőzés. A négy faj genetikailag jelentősen különbözik a kontinens cerkófféle majmaitól, amely azt bizonyítja, hogy ember által nem jutottak majmok a szigetre az elmúlt néhány évszázad leforgása alatt.
Azonban a szárazföldi populációban is akadtak fertőzött egyedek, tehát a vírusnak léteznie kellett már akkor, mielőtt Bioko elszakadt volna a szárazföldtől. Ismerve azt, hogy mind a négy faj legalább 10 ezer éves, a tudósok újra kiszámították a vírus molekuláris óráját, azaz, hogy milyen gyorsan mutálódhatott. Ezek után kiderült, hogy az afrikai SIV-fertőzöttek egy 32 és 78 ezer évvel ezelőtt élt közös őstől kapták a kórt.

A HIV története napjainkig

Preston A. Marx, a Tulane Főemlős-kutató Központjának virológusa - aki a tudományos értekezés szerzője is egyben - kifejtette: valóban nem túl valószínű, hogy a vírus pár száz év alatt terjedt volna el az Atlanti-óceántól az Indiai-óceánon keresztül a kontinensek déli pereméig. Beatrice H. Hahn, a birmighami Alabama Egyetem virológusa, a SIV felfedezője is alátámasztotta, hogy az előző számítási módszerek mindeddig arra mutattak rá, hogy a vírus néhány száz, esetleg kétezer éves lehet, azonban bebizonyosodott, hogy ez téves elmélet volt.

A víruselőd - amely egy másik, eddig ismeretlen fajból került át a majmokra - lehet, hogy évmilliókon keresztül létezett. Ennek bizonyításaként kimutatták egyes madagaszkári makikban egy - a SIV-hez nagyon hasonló - vírus genomjának maradványait. Madagaszkár - amely ma 250 mérföldre található Afrika délkeleti partjaitól - 160 millió évvel ezelőtt szakadt le a kontinensről. A sziget állatvilágának legismertebb képviselői a már legalább 10 millió éve itt élő lemurok.

A makik ősei feltehetően a víz felszínén lebegő növényzeten érkeztek ide, és már ekkor magukban hordozták, s így a szigetre is bevitték a vírust. Így lehetséges, hogy még messzebbre kell visszatekintenünk az időben a kórokozó pontos korának meghatározásához. Az egész világon halálos veszélyt jelentő HIV azonban újdonság az ember számára. Hiszen - amint arra Dr. Marx rámutatott - az emberek a 20. század előtt nem is találkoztak a kórral, addig, amíg a rabszolga-kereskedelem el nem kezdődött, és Amerikába nem hurcoltak 12 millió afrikait.

Az első HIV-fertőzöttek

A humán immundeficiencia-vírusnak két típusa ismert: a gyakoribb HIV-1, és a - csak Nyugat-Afrikában előforduló - HIV-2. Ez utóbbi a kormos mangábéról került át az emberre, amely egy Nyugat-Afrikában előszeretettel fogyasztott cerkófféle. A HIV-1-nek négy alcsoportja van: az M, N, O és a P. Az első a leggyakrabban előforduló, emellett fertőzött csimpánzokban is jelen van, akárcsak az N és az O. A P azonban kizárólag a gorillákra jellemző, amit az is alátámaszt, hogy egyetlen egyszer fedezték fel emberben, Kamerunban. Itt ugyanis elterjedt, hogy a síkvidéki gorillákat táplálkozási célból vadásszák.

Nagyon valószínű, hogy a történelem folyamán a vadászok kapták el először a kórt, miközben megvágták magukat egy majom elejtése, darabolása közben, s így érintkeztek a fertőzött vérrel. A megbetegedett vadászok nagy eséllyel meghaltak, de előbb továbbadták a vírust a velük közvetlen kapcsolatban állóknak. A legkorábbi emberi HIV-fertőzést egy kinshasai, akkori nevén belga-kongói ember vérében mutatták ki 1959-ben. Az 1800-as évek elején és 1959 között eddig ismeretlen okból már az emberek megfertőződtek a SIV-vel, amely ezután elég széles körben elterjedt ahhoz, hogy modern HIV-1 vírussá fejlődjön.

A HIV útjára indul...

Dr. Marx úgy véli, hogy a döntő esemény az volt, amikor az 1950-es években több millió olcsó, sorozatgyártott fecskendőt szállítottak Afrikába. A kampány eredetileg a framboesia, a szifilisz, a malária, a himlő és a gyermekbénulás felszámolását tűzte ki célul, de egy sokkal súlyosabb kór terjedését indította el. A probléma akkor kezdődött, amikor - gyakran hivatalos jóváhagyással - használt fecskendőket alkalmazták injekciózásra. A népi gyógyítók is átvették, és szereiket ezekkel juttatták a beteg testébe.
Egy ugandai tanulmány szerint az 1960-as években a családok 80 százalékánál találtak fecskendőt.

A vírus korát meghatározó új felfedezéssel azonban nem mindenki ért egyet. Michael Worobey, az Arizona Egyetem virológusa két korai vérmintát hasonlított össze, majd arra a következtetésre jutott, hogy a vírus körülbelül 1910-ben bukkant fel. Ekkor azonban a fecskendők még kézzel készültek, drágák és ritkák voltak, így nem ezek okozhatták a vírus tömeges méretű elterjedését. Ő és Dr. Hahn a baj fő okozóját a gyarmati városok növekedésében látják. 1910 előtt a közép-afrikai városokban ugyanis nem élt több tízezer embernél. Ekkortól kezdve nőtt a városi migráció, gyakoribbakká váltak a szexuális kapcsolatok és elterjedtek a vörös lámpás negyedek.

Forrás: nepszava.hu / The New York Times