2010. november 24., szerda

2010. november 18., csütörtök

Rossz, rosszabb ... ajaj

Jó: A férjeddel elhatározzátok, hogy nem lesz több gyerek.
Rossz: Nem találod a fogamzásgátló tablettáidat.
Rosszabb: A lányod felhasználta azokat.
Legrosszabb: Nem hatottak.

Jó: A fiad sokat tanul a szobájában...
Rossz: Nem tanul, hanem régi pornófilmeket néz.
Rosszabb: Te szerepelsz rajtuk.
Legrosszabb: Az osztálytársainak is kölcsönadta őket.

Jó: A férjed ért a divathoz.
Rossz: Nőnek öltözik.
Rosszabb: Jobban néz ki, mint te.
Legrosszabb: Fel is szedett egy pasit.

Jó: A fiad szerelmes.
Rossz: A szomszéd csajba.
Rosszabb: Te is.
Legrosszabb: A feleséged is.

Jó: A lányodnak elmagyarázod, hogyan születik a gyerek.
Rossz: Állandóan félbeszakít, mert ...
Rosszabb: ... folyton kijavít ...
Legrosszabb: ... és igaza van.

Jó: A feleséged nem beszél hozzád.
Rossz: Rájött, hogy megcsalod.
Rosszabb: Válni akar.
Legrosszabb: Ügyvéd.

Jó: A lányod végre dogozik.
Rossz: Mint kurva.
Rosszabb: A munkatársaid hozzá járnak.
Legrosszabb: Több pénzt keres, mint te.

Jó: A fiad jár valakivel.
Rossz: Egy férfival.
Rosszabb: A család legjobb barátjával.
Legrosszabb: Az egész utca tudja.

Jó: A feleséged terhes.
Rossz: Ikrei lesznek.
Rosszabb: Hármas ikrei.
Legrosszabb: Két éve megmondta az orvos barátod, hogy nem lehet gyereked.

2010. november 15., hétfő

Be van fejezve, igen...


Elkészült a prezentációm. Kis és nagy csoportban már látták kollégák, barátok, a spanyol csoport tagjai. Én is szeretgetem, felfedezem magamnak a tájakat, hangulatokat ismét. Jó év volt ez, egyáltalán nem üres. Csak amikor hazajöttem, a csönd maradt belőle egyedül. Most nyüzsög, forog, játszik az egész hónap.

2010. november 11., csütörtök

Por és hamu


A temetés ma már nem drasztikus, csak elmossa a vízsugár a hamvakat. Mintha nem is állt volna meg a szíve, mintha nem is zúzta volna szét a zuhanás alig 20 éves testét... Meglocsoltuk a virágokat és hazajöttünk. Miért nem kezdhetjük az öngyilkosságot korábban? Talán még ennyire sem fájna.

Vallásszabadság = kereszténység ???

A Schmitt Szalon [értsd: Sándor-palota] újabb terméke szerint a kereszténységre való utalás az alkotmányban "a magyar államiság fennmaradásának letéteményese..." Hogy ez mekkora faszság, azt már 2008 augusztusában kifejtettem itt. Legvadabb álmaim váltak valóra azzal, hogy ennek még aktualitása lett.

A csekély értelmű elnökünk tanácsadói gárdája által vasvillával összedobált anyag logikáját nem kell keresni, sajnos kimaradt a műből. Az a bravúr viszont, amivel az ütős mondatát bizonyítani kívánja, már túl megy a jó ízlés határán is.

Szóval:

A XIX. századi Európában több országon is átsöprő forradalmak az abszolutizmus megdöntéséhez vezettek. Ennek hozományaként az emberi jogok olyan, mint sajtószabadság, vallásszabadság érvényesülése is biztosítottá váltak. Ilyenképpen a vallásszabadság (mint kereszténység) része volt a történeti alkotmányoknak is.


Mit állítunk?
- Hogy a barikádokon püspökök és papok harcoltak az új, szabadabb világ eljöttéért?
- Hogy az egyházi klientúra nem az éppen regnáló hatalom kiszolgálója és szentesítője volt?
- Hogy a vallás szabadságát az abszolutista katolikus birodalomtól nem kellett védeni?
- Hogy a keresztények részéről jelentkezett az egyház és az állam szétválasztásának, a polgári házasságkötés bevezetésének az igénye?

Ne mááááááááááááááá, elnök úr!
Kérem, kapcsolja ki [a kamerát] MOST!

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

2010. november 8., hétfő

Naplótöredékek - 1.

Az egész út fel van osztva napi szakaszokra, amik - mint életünkben a születésnapok - mesterségesen jelzik az idő múlását. Persze nem két születésnap között élünk, ezek csak szimbólumok. A napi távon belül is vannak kis egységek, ezek pedig apró lépésekre bonthatók, egyik a másik után. Azt hiszem, ez a Camino lényege: legyél itt az aktuális lépésnél és azután haladj tovább a következővel. Gördülj a jelen megtapasztalásán át előre, mindig előre nézve...

Egy kedves bácsi lép ide hozzám, érdeklődik: honnan vagyok és hová tartok. Bár tudhatnám ... ;)

Alig vannak jelek (sárga nyilak), de ha egyenes úton jársz, nincs is szükséged rá. A második harmadban szőlőskertek és kukoricatáblák között izzadok, szerencsére kevés autó keveri fel a port, így egy-egy kritikusabb résznél a spanyolok nyomait követem. 50-100 méterenként akad egy nagyobb fa az út végén, így árnyékban pihenhetek néha. Még 4 km, de eltévedtem a kukoricásban... elfogytak a nyilak és az utak is egymásba gabalyodtak. Elveszettségemben kiabálni kezdtem, szidva a kurva kukoricát, meg a nyilakkal spórolókat. Hirtelen paprika-szüretelő munkásokat pillantottam meg, akik irányba állítottak és ajánlottak egy rövidítési lehetőséget is. Nem is tudom hogyan, végül a keresett Azinhagában kötöttem ki...
Meg kell tanulnom önmagamban megtalálni az öröm, a béke és a jó kulcsát. Nem várhatom kívülről, különben összezavarodok, mint az erdőben eltévedt kisgyerek.

2010. november 6., szombat

Szeretne szántani ... Imperiál?

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyfi, aki azt mondta magában: az én mesterségem címere: "aki nyer, mindent visz".
Elhatározta tehát, hogy meg fog "hódítani" minden "kincses szigetet" az üveghegyen is túl, ahova pénzt halmoztak fel az ország állampolgárai, bármely névvel nevezett is legyen az ...! (Katus)


A jogállamiság veszélybe került, ugyanis Lázár János lépése nem pillanatnyi rövidzárlat, hanem téves áramkör. Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható, megrendszabályozása olyan, mintha Kincsemet vagy Imperiált szántani küldenék, nyilatkozta Kolláth György alkotmányjogász a hvg.hu-nak.

hvg.hu: Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a 98 százalékos különadót, majd Lázár János a Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejelentette: kezdeményezi, hogy azok a kérdések, amelyekről nem lehet népszavazást tartani, kerüljenek ki az Alkotmánybíróság hatásköréből. Valóban veszélybe került a jogállamiság?

Kolláth György: Igen, ugyanis a frakcióvezetői lépés nem pillanatnyi rövidzárlat, hanem téves áramkör. Nem a demokratikus jogállam normái szerint van a Tisztelt Ház bekötve, ha gazdasági szükséghelyzetet hamisan vizionálva, az alkotmányosság sűrítményét, szinonimáját és annak döntő fórumát kiüti, megkerüli. Jogállami minimum a jogbiztonság, a kiszámíthatóság, a visszamenőleges negatív jogalkotás tilalma, s a hatalom-megosztás.

A jogállamban semmilyen cél nem szentesíti az eszközt. Alkotmányosan létezik rendkívüli és szükség-állapot, amennyiben összeomlik a gazdaság, kitör a háború, vagy rendkívüli belpolitikai események következnek be. Olyankor előveszik a páncélszekrényből a minősített helyzetre szóló jogszabályokat, ám a parlamentáris rendszer közjogi garanciája nem kerül talonba. Nincs rendkívüli helyzet, de van alkotmányos biztosíték, pl. a 19/B § (6) bekezdése: „Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható.” Az Alkotmánybíróság (AB) tapintatosan döntött a 98 százalékos adóról, megpróbált még kapaszkodót is adni a kifoltozásához. Kár volt a kinyújtott kezet félrelökni.

hvg.hu: Ön szerint akkor miről is van most szó?

K.GY.: Hiába hozott – és netán ezután hozna – alkotmánymódosító megkötést vagy törvényi felhatalmazást egy kusza kettes bekezdés, azt az Alkotmánybíróság nem önmagában, hanem az alaptörvény egészében értelmezné. Jogelv, hogy az alkotmány alapelvi súlyú jogállami klauzulája kisugárzik a törvény egészére, a módosításra is. Tehát minimálisan közjogi patthelyzetet lehetne megállapítani, ha a parlamenti kétharmad bornírt alkotmánymódosítással űberelné a jog nagy "Stúdió 11"-ét.

A magyar alkotmány nincs kivéve sem Strasbourg, sem Luxemburg jogvédő ítélkezése alól. Megeshet, hogy alkotmányunk bizonyul majd jogsértőnek Európa szemében. Alkotmányjogilag további lehetőségek állnak az Alkotmánybíróság előtt, amelyek hatékonyan kezelhetik a testület ellen indított haragszomrádot. A kollektív lemondás időszerűtlen, felesleges mutatvány volna: áldozatvállaláskor aligha van szabad elvonulás. Az Alkotmánybíróság 1989-ben kialakított szisztémája felülvizsgálható volna, és a hatáskörök sincsenek kőbe vésve, de az Alkotmánybíróságot bántani akkor, amikor meggyőző konszenzusával visszatér a 90-es évekbeli minőségi jogvédő karakteréhez, nem fair. Ha pedig az Alkotmánybíróságot büntetni, megrendszabályozni, akarják, vagy kalodába zárni, az körülbelül olyan, mintha Kincsemet vagy Imperiált szántani küldenék.

hvg.hu: Tölgyessy Péter a rádióban, Novák Zoltán a hvg.hu-n felveti, hogy a hamarjában előkapott alkotmánymódosítás nem pusztán az Alkotmánybíróság egyetlen döntése ellen szól, hanem Orbán Viktor így biztosítja be magát, nehogy az Alkotmánybíróság elmeszelje gazdaságpolitikájának lényegét.

K.GY.: Ez azt feltételezi, hogy van egy markáns, világos, egzakt gazdaságpolitika, mely a kormányfő szerint a jogállam ellenében is védendő. Talán. Az Alkotmánybíróság másként értékel és ítél: esetről-esetre dönti el egy-egy jogszabály alkotmányosságát, és ebben néha bizony következetlenség, bizonytalanság is megmutatkozik. Ezúttal nem ez volt a helyzet. Elbeszélnek egymás mellett, ha az egyik oldal a szakpolitikáját, a másik annak közjogi kereteit és garanciáit óvja és argumentálja. Az Alkotmánybíróság a végpont, a törvények bírósága. Nem megy a kocsi a ló előtt.

hvg.hu: Mégis, nem jogos-e a kormány félelme, hogy a költségvetési hiánycélt illetve az adócsökkentési csomagot csak a különadók rendszerével és a magán-nyugdíjpénztáraknak járó járulékok 14 hónapra szóló kölcsönvételével tudja megalapozni, és az AB ezeket az intézkedéseket nem hagyná jóvá?

K.GY.: Miután az Alkotmánybíróság elvi precedensbíróság, melynek határozatai mindenkire kötelezőek, e tényt a kormányoldal jól felismerte, mégis rosszul kezelte. Finom korrekciós műtéti beavatkozás helyett szőnyegbombázással kísérletezik. Ennek hibaszázaléka nagy, és a "polgári lakosság" körében is szed áldozatokat. Erre a példa a 98 százalék szétterülése. A különadót felvezető alkotmány-módosítás bűn rossz: van benne pl. helyesírási hiba, ráadásul a "juttatott" (?) jövedelmet csapolná meg, nem is a felvett pénzeket. A jogállam elve: jót, s jól. Itt a fordítottja van: rosszat és rosszul.

Az 1989-90-es rendszerváltozás adóssága a gazdasági alkotmányosság elodázása, amit máig csak részben rendeztek alkotmánybírósági határozatok. Utóbbit erősíteni, nem felvizezni, elvonni kellene, s éppen a külső kontroll körében. Szolgák ülnek elvben független, pártsemleges posztokon. A kétharmad csak hatáskör-jogkör az érvényes döntés-hozatalra, ám a döntés tartalmáról semmit nem árul el. A kontroll-megoldások kiiktatása hibákhoz vezet: nem szólal meg időben a vészcsengő. Ellenkezője – az önkényesség, az ötletszerűség révén –tényleg elvezethet egy makrogazdasági-közjogi krízishez.

hvg.hu: Persze lehet úgy is érvelni, hogy a reformokat, amelyeket a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok képtelenek voltak megvalósítani, most végre beindítják, de ehhez le kellett bontani néhány jogi korlátot. Tehát szükséges rosszról van szó?

K.GY.: Nem. Közjoggal foglalkozom. Egyet sem látok azok közül a valódi, e századi reformok közül, amelyek az országot új pályára tennék. Például az államháztartás, és alrendszereinek a reformjáról már a Németh Miklós vezette kormány alkotmányos feltételeként beszélt. Máig nem léptünk előre. A XXI. század Magyarországa állami és jogi tekintetben sincs kitalálva, ehhez képest üres szólamokkal áltatnak bennünket. Ha volna reform, az a mérleg kiadási oldalát is érintené, ami tabu ez idő tájt.

hvg.hu: A pozsonyi Új Szóban Tokár Géza keményen bírálja Schmitt Pál államfőt, aki szerinte egykori pártja, a Fidesz meghosszabbított karjaként viselkedik. Ezzel nem csupán a saját presztízse csorbul, de lejáratódik az államfő tekintélye is.

K. GY.: Alkotmányunk 31/A § (1) bekezdése szerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Az államfő egy kicsit a király funkcióit személyesíti meg. Meglátjuk, hogy Midász király vagy III. Béla válik-e belőle. Schmitt Pál úr egyébként sok tűzön-vízen ment már keresztül. A tűzből mentett "zongora" is szól. Igaz, másként, mint az égés előtt vagy éppen közben.

2010. november 5., péntek

A betűn túl

Szavakkal a gondolatok nem adhatók át teljesen, legfeljebb csak többé-kevésbé megközelítőleg, a gondolat és a szó között van bizonyos rés vagy repedés, ami csak a tudat megfeszített munkájával tapasztható be, ez viszont a nyelv korlátozott lehetőségeinek kiegészítése. Ahhoz, hogy a kikristályosodott formában megjelenő gondolathoz eljussunk, el kell szakadni a szövegtől: maga a nyelv, hiteltelen szavaival, az időben elmosódó határaival, a szavak és a betűk grafikus ábrázolásával, a beszéd hangzásának sokféleségével, csak beszennyezi ezt az értékes kristályt.

(Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei)


A napokban több levelet kaptam, bennük sok-sok betűvel. Magam is írtam pár sort, melyek között a mondatok küzdöttek a megértésükért. Ez az ulickajai gondolat helyretette a gigászi összecsapások fölött érzett reménytelenségemet és szomorúságomat. Van a valóságnak olyan szintje, ahol nem értelmezések, vélemények, hitek dominálnak, hanem a találkozás és megértés. "Azt a bűnt, amire nincs bocsánat, csak tagadni lehet." Azt a viselkedést (véleményt, látszatot, gondolatot), amit nem képes vagy hajlandó megérteni és elfogadni a környezetünk, csak magyarázni, kozmetikázni érdemes.

Szeretnék elutazni a betűn, szavakon túlra és soha vissza nem találni. Egyszer megteszem, az biztos.
[Inkább elkezdem mától...]1. Semmi sincs, csak fénytelen éj, csak szótlan bánat, hiú remény,
Nincsen hűség, nincs szerelem, nincs simító kéz nekem.
Kinek mondjam el vétkeimet, és a megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem?

2. Hideg az éj, de fényre vágyom,
Mind délre húzó fecskepár.
Testem kihűlt álom csupán,
De lelkem szunnyadó tűzmadár...
Kinek mondjam el vétkeimet, és a megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem?
Ne kínozz, hisz előtted állok pőrén, bekötött szemekkel!
Istenem, mondd miért?

3. Könnyek nélkül sírok a meg sem született gyermekemnek!
Hogyan mondjam el vétkeimet? És a megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, a bűneimmel kell, hogy éljek!
A megbocsájtást kitől kérjem?
Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem!

45 (+1)

...amit sosem tudnál az amerikai filmek nélkül:

---------------------------------------------------------------

1. Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy sztriptízbárba.

2. Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik.

3. A legtöbb kutya halhatatlan.

4. Ha üldöznek egy városban, bármikor találhatsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz.

5. Vannak különleges L-alakú takarók, amelyek az ágyon fekvő nőnek a hónalj vonaláig érnek, viszont a mellette fekvő férfinak csak a derekáig.

6. Minden bolti papírszatyor tartalmaz legalább egy francia kenyeret.

7. Bárki könnyedén le tud szállni akármilyen repülőgéppel, feltéve, hogy valaki rádión szóbeli utasításokkal látja el.

8. A rúzs sosem kopik le, még búvárkodás közben sem.

9. Bármely épület szellőzőrendszere tökéletes búvóhely. Senkinek nem fog eszébe jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármelyik részébe.

10. Ha újra kell töltened a fegyvered, mindig lesz nálad lőszer, még akkor is, ha addig nem volt nálad.

11. Szinte biztos, hogy bármilyen csatát vagy háborút túl fogsz élni, ha nem követed el azt a hibát, hogy a barátnőd/menyasszonyod fényképét mutogatod a társaidnak.

12. Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges a nyelvet ismerned. A németes akcentus is megteszi.

13. Ha a várost természeti katasztrófa vagy valamilyen szörny fenyegeti, a polgármester elsősorban az idegenforgalom vagy a közelgő művészeti kiállítás miatt fog aggódni.

14. Párizsban az Eiffel torony minden lakás ablakából látható.

15. Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyögni fog, ha egy nő megpróbálja kitisztítani a sebeit.

16. Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit hamarosan keresztülhajítanak rajta.

17. A rendőrfőnök mindig néger.

18. Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót találomra és add át. Ez mindig megfelelő összeg lesz.

19. A fajkeveredés bármely földi és földönkívüli lény között lehetséges.

20. A konyhákban nincs villanykapcsoló, így ha belépsz a konyhába, csak nyisd ki a hűtőszekrény ajtaját és azzal világíts.

21. Egy kísértetjárta házban a nők mindig a legtöbbet mutató alsóneműben indulnak a zajok eredete után nyomozni.

22. Egy szövegszerkesztő programban soha nem látható kurzor vagy fejléc, viszont a programot használni csak jelszóval lehet.

23. Az anyák reggel rutinszerűen tojást, szalonnát és palacsintát sütnek a családnak, bár a férjnek és a gyerekeknek nincs idejük, hogy megegyék.

24. Az autók egy baleset után szinte mindig felrobbannak, és lángokban törnek ki.

25. A rendőrfőnök vagy felfüggeszti a sztár detektívet - vagy legfeljebb 48 órát ad neki az ügy befejezésére.

26. Egyetlen gyufa (vagy zseblámpa) képes bevilágítani egy stadion méretű termet.

27. A középkori parasztoknak tökéletes fogsoruk volt.

28. Noha már a 20. században léteztek olyan fegyverek, amikkel lehetséges látótávolságon túli célra tüzelni, a 23. századi haditechnika el fogja veszíteni ezt a képességet.

29. Egy rémálomból ébredő ember azonnal egyenesen felül az ágyban és égnek álló hajjal sikoltozni kezd.

30. Egy telefonbeszélgetés elején és végén nem kell hallózni, illetve elköszönni.

31. Egyenes úton vezetve is muszáj a kormánykereket minden pillanatban vadul jobbra-balra rángatni.

32. Minden bomba időzítőszerkezete nagy piros LED-es kijelzővel van ellátva, hogy tudni lehessen mikor fog robbanni.

33. Mindig találsz üres parkolóhelyet közvetlenül amellett az épület mellett, amelyet meg akarsz látogatni.

34. Egy nyomozó csak akkor tud megoldani egy ügyet, ha felfüggesztették és elvették a fegyverét.

35. Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki az utcán tudni fogja a tánclépéseket.

36. Egy laptoppal képes vagy behatolni bármely ellenséges földönkívüli civilizáció kommunikációs rendszerébe, és vírust tudsz juttatni a számítógépükbe.

37. Harcművészetnél soha nem számít, hogy mennyivel többen vannak az ellenfeleid, ők türelmesen ki fogják várni a sorukat és egyenként támadnak, megvárva amíg elintézted az előző ellenséget.

38. Ha valakit leütnek, soha nem szenved sérülést vagy agyrázkódást.

39. Egyetlen autós üldözésnél, géprablásnál, robbanásnál, vulkánkitöréskor, vagy idegen lények inváziójánál sem fog senki sokkot kapni.

40. A rendőrségen a nyomozók személyiségteszten esnek át, hogy garantáltan olyan társat osszanak be melléjük, aki mindenben a tökéletes ellentétük.

41. Egymás között minden külföldi angolul (szinkronizált filmekben magyarul) beszél, ha egyedül vannak.

42. Mindig találhatsz láncfűrészt, ha szükséged van egyre.

43. Bármely zárat ki tudsz nyitni egy hitelkártyával, vagy egy gémkapoccsal másodpercek alatt - kivéve, ha ez az az ajtó, ami mögött gyerek van bezárva egy égő épületben.

44. Egy elektromos kerítés, amely képes megölni egy dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog okozni egy 8 éves gyerekben.

45. A TV-híradó mindig tartalmaz egy olyan riportot, amely téged abban a pillanatban személyesen érint.

És a ráadás: Ha az irodádban az asztal mögött ülve meghallod a pisztolylövést, még mindig van időd elhajolni a lövedék elől.

2010. november 4., csütörtök

Az intolerancia erőszakossága

In: Népszava, 2010. november 4.

Seth Walsh mindössze tizenhárom éves volt, amikor a múlt hónapban kisétált családja kaliforniai Tehachapiban lévő házának kertjébe és felakasztotta magát. Iskolatársai és a környékbeli gyerekek már évek óta homofób csúfolódásai, bántalmazásai vezettek ahhoz a tragikus döntéshez, hogy véget vet életének. Ő is egyike annak a hat fiúnak, akik vélhetőleg erőszakos homofób megfélemlítés hatására öngyilkosságot követtek el szeptemberben az Egyesült Államokban.

Navanethem Pillay, az ENSZ emberi jogi főbiztosa


Az elmúlt hetekben számos támadásnak lehettünk szemtanúi, amelyek olyanokra irányultak, akiket melegnek, leszbikusnak, biszexuálisnak vagy transzszexuálisnak tartottak. Október 10-én Belgrádban tiltakozók egy csoportja kiabálva becsmérelte, majd Molotov-koktélokkal, villanó gránátokkal támadta meg a békés meleg felvonulás résztvevőt 150 embert sebesítve meg. Október 3-án, New Yorkban három melegnek tartott fiatalembert raboltak el, hogy egy üres bronx-i lakásban súlyosan bántalmazzák és megkínozzák őket. Dél-Afrikában, Soweto-ban nagyszabású felvonulás hívta fel a figyelmet a városban elterjedt, leszbikusokat érő nemi erőszakhullámra, amelyeket elkövetőik gyakran azzal igazolnak, hogy "helyes útra" próbálják visszaterelni áldozataik szexualitását.

A homofóbia, csakúgy mint a rasszizmus és az idegengyűlölet, változó mértékben, de minden társadalomban jelen van. Minden nap, minden országban vannak, akiket szexuális hovatartozásuk és nemi identitásuk miatt üldöznek, rágalmaznak, erőszakkal bántalmaznak, sőt megölnek. Legyen burkolt vagy nyílt, a homofób erőszak mérhetetlen nagy szenvedést okoz, amelyet gyakran a csend homálya övez, és az áldozatok elszigetelten élik meg.

Itt az idő, hogy mindannyian hallassuk a hangunkat. Mert bár a gyűlölet- bűncselekmények felelőssége az elkövetőket terheli, feladatunk fellépni az intolerancia, az előítélet ellen, követelnünk kell a támadók felelősségre vonását.

Legfontosabb feladatunk a homoszexualitás dekriminalizálása az egész világon. Több mint 70 országban néz szembe még mindig a lakosság szexuális irányultság miatti büntetőjogi szankciókkal. Az ilyen jogszabályok létezése az érintetteket kiteszi a letartóztatás, büntetés és egyes esetekben kínzás, sőt kivégzés kockázatának is. Megbélyegzést jelentenek és hozzájárulnak az erőszak és intolerancia kialakulásához.
A dekriminalizáció fontos feladat, de csak az első lépés. Tapasztalatból tudjuk, hogy azokban az országokban, ahol a büntetőjogi szankciók megszűntek, nagyobb, összehangolt erőfeszítések szükségesek a diszkrimináció és a homofóbia ellen, beleértve a jogalkotási és oktatási kezdeményezéseket is. Itt megint fontos szerep hárul mindannyiunkra, különösen a vezetőkre és befolyásos pozícióban lévőkre - politikusokra, közösségi vezetőkre, tanárokra és újságírókra.

Szomorú, hogy azok, akiknek visszafogottságot kellene gyakorolniuk, vagy befolyásukat a tolerancia elősegítésére kellene használniuk, éppen ennek ellenkezőjét teszik és megerősítik a lakosság előítéleteit. Ugandában például, ahol mindennapos a szexuális orientáció miatti erőszakos támadás és még a melegek, biszexuálisok és transzszexuálisok jogait védő emberi jogi aktivistákat is zaklatás és letartóztatás fenyegeti, egy újság október 2-án megjelent címlapja 100 melegnek vagy leszbikusnak tartott ugandait "leplezett le", fényképeik alatt az "akasszátok fel őket" főcímmel. Fel kell ismernünk végre, hogy az ilyen újságírás az ami: gyűlöletkeltő és erőszakra felbujtó.

Különösen bölcsen kell megválogatni szavaikat a politikai vezetőknek és a közfeladatra pályázóknak. Az a közfeladatra aspiráló, aki alkalmanként a toleranciára hivatkozás helyett megalázó megjegyzést tesz más személyek szexualitására és megteheti ezt abban a hitben, hogy ezt elnézik neki mint ártalmatlan populizmust, nem tesz egyebet mint legalizálja a homofóbiát.

Múlt hónapban Genfben felszólaltam egy, a homoszexualitás dekriminalizációjáról szóló kerekasztal-beszélgetésen, amelyet 14 európai, észak-amerikai, dél-amerikai és ázsiai ország támogatott. Video üzenetben Desmond Tutu nyugalmazott érsek támogatásáról biztosított minket és szenvedéllyel beszélt az apartheid tanulságairól, arról, hogy mindenkinek biztosítani kell az egyenlő jogokat.

"Ha emberek egy csoportját alsóbbrendűként kezelünk egy másikhoz képest, a gyűlölet és az erőszak fog győzedelmeskedni. Nem engedhetjük, hogy újabb százak halála, megkínzása győzzön meg minket erről az igazságról. Mindannyian követelnünk kell embertársaink egyenlőségét szexuális hovatartozásuktól és nemi identitásuktól függetlenül" - mondta.

Navanethem Pillay

2010. november 2., kedd

Élők napja - két kép margójára


Régi, keresztény múltamból visszaköszön egy mondat: Isten közelében minden egyszerűbbé válik - az emberek képessége, hogy elbonyolítják azt is, ami átlátszó lenne...

Amikor feszültségek vannak a kapcsolataimban, próbálom feltárni a magam szegényes eszközeivel az okokat. Mi lenne az egyszerűség útja? Egymás elé állni, és kimondani azt a nehéz szót, hogy "Sajnálom!"? Miért "könnyebb" sértődötten visszavonulni és főni a magunk levében? Hiszek-e még igazán a kiengesztelődés hatalmában? Legalább is annyira, hogy megkockáztassam, esélyt adjak neki.

Ha nincs újrakezdés, akkor csak gyászba borult sírok és életek tornyosodnak körülöttem. Legyek nyugodt ebben a temető-kultúrában? Halottak napja legyen ma, vagy élők napja? Már kerestem többször az újpesti temetőben Bandi bácsi sírját, a neten végre rábukkantam.


Az emléke most is úgy fényesíti a lelekem, mint égő gyertyák mindenszentek napján a temetőket. A ki kezdeje a megbocsátást dilemmára csak annyit mondott szelíd-lázító hangján, hogy akit az Isten indít rá. Mert nincs, nem létezik felelősségi jobbkéz szabály, figyelmetlenségi valószínűség. Csak élő kapcsolat, ami gyógyulni képes, és gyógyítani gyógyuló kezeivel. Élők napját akarok mától a közelemben. Ahol nem felelőst, hanem feloldást keresek. Valami vagy valaki erre indít.