2009. november 19., csütörtök

Lenin öröksége - a Gorilla válaszol (1.)

Kis úttörőként a lenini bölcsességből azzal a mondattal találkoztam először, hogy "Tanulni, tanulni, tanulni!" Pár napja kaptam az alábbi viccet, ami egybevág a jelenlegi olvasmányaimmal:

Az ősember fia hazaviszi első bizonyítványát az őssuliból! Ősapuka megnézi a jegyeket és így szól ősfiához:

"Fiacskám! Megbuktál vadászatból ez oké, mert nehéz az a dárda, te meg csenevész vagy. Megbuktál földművelésből is, oké mert a mezőgazdaság kemény meló. Megbuktál gyűjtögetésből, mert hamar elfáradsz. Ez is rendben volna. NO DE HOGY MEGBUKJ TÖRIBŐL, MIKOR AZ MÉG CSAK KÉT OLDAL???"

Daniel Quinn sorait is számozni lehetne, mint a "Denzinger"-t (DS – Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai). Mostanában olvastam oktatással kapcsolatos gondolatokat, egyik sem volt ilyen világos és megvilágosító munka.

Röviden: iskoláink azért kényszerítik haszontalan dolgok megtanulására a nebulóikat - akik a kezelésbe vételt követően még egy kis ideig született tanulógépek, tele érdeklődéssel, tudásvággyal -, mert legfőbb céljuk a gyerekmegőrzés, hogy távol tartsák a munkaerőpiactól a tizenévesek tömegeit. Illetve a szüleik eltartásában maradt ifjak újabb fogyasztást generáljanak.

Legfőbb ellenvetésem nekem is az volt olvasás közben, hogy "a kultúránkban sok nagyszerű találmány is van, amiket csak évek során adhatunk tovább a következő nemzedéknek..."

Gorilla: A polgárok alapoktatását nem azért bővítették négyosztályosról nyolcra, hogy csillagászatot, mikrobiológiát és állattant tanítsanak. Nem azért bővítették nyolcosztályosról tizenkettőre, hogy asztrofizikát, biokémiát és őslénytant tanítsanak. Nem azért bővítették tizenkét osztályosról tizenhatra, hogy űrbiológiát, plazmafizikát és szívműtéteket tanítsanak. A mai végzősök nem úgy járják ki az iskolát, hogy ott van a fejükben az elmúlt száz év minden új eredménye. A száz évvel ezelőtt élt ükapáikhoz hasonlóan csak annyi tudás van a fejükben iskolavégzéskor, amennyi ahhoz elég, hogy a munkaerőpiacon legalul kezdjék: hamburgereket forgassanak, benzint tankoljanak és élelmiszerboltokban csomagoljanak. Csak a mai végzősöknek sokkal tovább tart eljutni idáig.

De hogyan tanulnak meg akkor olvasni, számolni?

Gorilla: ...a gyerekek több százezer éven át meg tudták tanulni, amit meg akartak, és amire szükségük volt. [Többek között ezért tudom most begépelni ezeket a sorokat: ha nem működött volna ez a mechanizmus, akkor nem születhettem volna meg az őseim jóvoltából, már rég kihaltunk volna.] Ugyanúgy tanulnak meg olvasni, ahogy látni is megtanultak; úgy, hogy látó emberek társaságában voltak. Ugyanúgy, ahogy beszélni is megtanultak; úgy, hogy beszélő emberek társaságában voltak... kultúrátok emberei több ezer éven át valahogy szakemberek segítsége nélkül is megtanultak olvasni. A helyzet az, hogy az olvasó családtagok társaságában felnövő gyerekek olvasva nőnek fel. [És ha teljesen analfabéták társaságában születne is] ...feliratok rengetegében él - melyeket megértenek a körülötte levő emberek, különösen a társaik, akik egyáltalán nem szerénykednének a nagyobb tudásukkal.

Rendben: megtanulja az összeadást, a pénz használatát, az óra leolvasását... Mi lesz a szakmai tudással?

Gorilla: A törzsi társadalmakban magától értetődő, hogy a gyerekek az idősebbek mellett akarnak dolgozni... nem kell futószalag melletti munkások módjára viselkedniük, nem kell blokkolniuk érkezéskor és távozáskor. Mégis hogyan tanuljanak meg valamit, ha nem szabad csinálniuk? ... Képzeld el, hogy mennyi mindent tanulhatna egy zenei hajlamokkal rendelkező tizenkét éves gyerek egy zenei stúdióban. Képzeld el, hogy mennyi mindent tanulhatna egy állatok iránt érdeklődő tizenkét éves gyerek egy állatkertben... egy festés iránt érdeklődő egy művész műtermében... egy előadóművészet iránt érdeklődő egy cirkuszban.
Persze nem lennének betiltva az iskolák, de csak azok vonzanák a tanulókat, amelyek ma is: a szépművészeti iskolák,a zene- és tánciskolák, a harcművészeti iskolák stb. A felsőoktatási intézmények is kétségtelenül vonzanák az idősebb tanulókat.


Hogyan lesznek így sokoldalúan képzettek a gyerekek?

Gorilla: Nem válnának sokoldalúan képzetté, ha minden szabadon hozzáférhető volna? ... Annyira sokoldalúak lennének, amennyire csak szeretnének... feltűnne, hogy csak nagyon kevesen vágynak arra, hogy reneszánsz férfiak vagy nők legyenek. Miért kellene ilyesmire vágyniuk? Ha a kémián, az ácsmesterségen, a számítástechnikán vagy az igazságügyi antropológián kívül nem érdekel más, az rajtad kívül kire tartozik? ... Sosem hallottam olyat, hogy egy szakterület jelentkezők hiányában eltűnt volna. Így vagy úgy, de minden nemzedékben vannak néhányan, akik holt nyelveket akarnak tanulmányozni, akiket lenyűgöznek a betegségek testre gyakorolt hatásai, akik égnek a vágytól, hogy megértsék a patkányok viselkedésének titkait...
Természetesen azonban a munkahelyeken lábatlankodó gyerekek komolyan visszavetnék a hatékonyságot és a termelékenységet. A gyerekek iskola-börtönökbe küldése szörnyen rossz ugyan a gyerekeknek, de üzleti szempontból kétségtelenül csodás. Az itt felvázolt rendszert sohasem fogják megvalósítani a kultúrátok emberei, amíg többre tartjátok az üzletet az embereknél.

Nincsenek megjegyzések: