2009. július 21., kedd

Hogy fájjon...

"A homoszexuális magatartás erkölcsileg rossz, ezért az nem méltó az emberhez, az nem tartozik az emberi méltóság fogalmi körébe, arra nem terjed ki a szabadság. Ennek megfelelően a homoszexuális magatartásra az emberi méltósághoz való jog részét képező (abból származtatott) önrendelkezési jog - általános cselekvési szabadság, személyiség szabad kibontakoztatásához való jog - sem terjed ki, ahhoz nincsen jog. A homoszexuális kapcsolatok (súlyos eltévelyedés) megengedése morális és jogi képtelenség."

Hámori Antal
állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, az "Életvédő Fórum" alelnöke

Forrás: Hatter.hu