2008. szeptember 7., vasárnap

Az első

Viszonylag rövid nyilvános papi szolgálatom alatt is eskettem néhány párt. Az előtte kötelező módon letudott jegyesoktatások alkalmával elég jól tapintható volt a személyes érettség és a hitbeli elkötelezettség, vagy annak a súlyos hiánya. Nagy vonzereje van az orgonának, egy-két giccsesen előadott Ave Maria-nak, a templomi kereteknek.

Ilyen még nem volt az életemben, hogy a templomot és a vendéglőt is együtt építsük a párral. Hogy szertartáskönyv és személyre szóló pohár készül minden résztvevőnek. Hogy évek óta ismerem a vőlegényt és a menyasszonyt. Mindet egybevéve nem az évszázad esküvője történt, hanem sokkal nagyobb: az életem első házasságkötése. Nem lesz több, maximum a sajátom, de az már más kategória, mert ott nem én táltoskodom majd.

A felkészülés perceiben:


A jegyespár:


Bevezető rész:

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, és bűneinket megbocsátva vezessen át minket az örök életbe.


Olvasmány az Énenek énekéből:

...Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!


Házasságkötési kérdések:

... Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból kötsz-e házasságot?

Ígéred-e, hogy tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? ...Viseld ezt a gyűrűt szeretetem és hűségem jeléül:


Könyörgések:

... Krisztusunk, a te békéd lakjon a szívükben, és töltse el mindazokat, akik házukba lépnek, gyermekeik pedig gyarapodjanak bölcsességben és kedvességben előtted és az emberek előtt! ...


Felajánlás:

... Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, Ebből lesz számunkra a lélek itala ...


Áldás Fuchival:

Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait leraktad, és képmásodra megalkottad az embert, a férfinak segítőtársul adtad az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek. Jóságodban szövetséget kötöttél a zsidó néppel, melyet a hitvesi szeretet szemléltet számunkra. Krisztusban és életet adó Lelkedben ezt a szerelmet kiárasztottad mindnyájunkra.


Terjeszd áldó jobbodat föléjük, akik oltalmadat kérik a házasélet küszöbén. Az evangéliumból erőt merítve mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról, bizonyuljanak jó szülőknek, és lássák meg mindketten fiaiknak fiait. Házasságuk egész folyamán a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, dicséretedet zengjék örömükben, és téged keressenek a bánatuk idején. Segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állsz, amikor gondokkal küzdenek. Az élettel betelve, szép öregkort érjenek meg, és a jelenlévőkkel együtt a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek egykor. Krisztus, a mi Urunk által.


És a vacsora:

Nincsenek megjegyzések: