2008. március 12., szerda

Jézus, a paraszt

Két rövid idézet Vermes Géza: A zsidó Jézus c. munkájából:

"...figyelemreméltó, hogy az evangéliumokban nem találunk utalást Galilea egyetlen nagyobb városára sem. Jézus például egyszer sem megy el Szepphóriszba, a legjelentősebb, Názárettől csak mintegy hét kilométerre fekvő galileai városba, s olyan helyi központokba sem látogat el, mint Gabara (Araba) vagy Tarichaeae. A szinoptikus evangéliumok még csak említést sem tesznek Tiberiasról, a Herodes Antipas által építtetett új tóparti városról, amely meglehetősen közel volt Jézus működési területéhez... Lelke mélyén Jézus igazi campagnard (vidéki) maradt."

"...az i. sz. I. században és a II. század első felében élő farizeusok és rabbik szemében a galileaiak tulajdonképpen műveletlen bugrisok voltak. Sőt az am ha-arec (paraszt) megjelölés is, amelyet (...) általában a galileaiakra alkalmaztak, a szó szerinti jelentés mellett még magán viselte a vallási szempontból műveletlen személy stigmáját is."

Ebben a szövegkörnyezetben érthető a zavarodott kérdés: Csak nem Galileából jön el a messisás? (Vö.: Jn 7,41-52)

Mit tudunk kezdeni ezzel a falusi Megváltóval? Tényleg Pál tanult kezeinek kellett ráncbaszedni a keresztény örömhírt, hogy az szalonképes lehessen Athén és Róma terein? Természetesen ettől még lehet igaz. A biológiai élet is az öntudatlan mocsárban fogant... Van ilyen alázatos Isten, aki hagyja hogy a szavát kijavítsák, értelmezzék, és továbbfűzzék a gondolatait? A ferences jelszó, hogy Deus semper minor (Isten mindig kisebb) most megfényesedett számomra ettől a poros lábú néptanítótól.

Nincsenek megjegyzések: