2008. április 19., szombat

Egy buddhista bölcsessége

Tenzin Gyamco, XIV. dalai láma Emberséggel a világbékéért c. munkájában így vall:

Nézetem szerint a világ minden fő vallásának hasonlóak a szeretetideológiái, céljuk egyformán az emberiség spirituális gyakorláson keresztüli segítése, és eredményük a követők jobb emberré formálása. A nagy tanítómesterek el akarták téríteni követőiket a tudatlanság által okozott rossz cselekedetek ösvényéről… Valamennyi vallás egyetért abban, hogy uralni kell a fegyelmezetlen tudatot, és mindegyik egy ösvényt tanít, mely egy békés, fegyelmezett, erkölcsös és bölcs spirituális állapothoz vezet. Ebben az értelemben, úgy gondolom, hogy az összes vallás lényegi üzenete ugyanaz. A dogmabeli különbözőségek betudhatók az idő és a körülmények eltéréseinek, úgy mint kulturális hatásoknak; való igaz, hogy vége-hossza sincs a skolasztikus érveknek, ha a vallás pusztán metafizikai oldalát vizsgáljuk. Sokkal hasznosabb azonban, ha megpróbáljuk mindennapi életünkben megvalósítani a jóság közös tanítását, melyet minden vallás hirdet, mint ha a megközelítések apró eltérésein vitatkozunk.

Nem a térítés a lényeg. Én magam például nem gondolok arra, hogy másokat a buddhizmusra térítsek, vagy, hogy pusztán a buddhizmus ügyét propagáljam. Azon gondolkodom inkább, hogy mint buddhista emberbarát, hogyan járulhatok hozzá az emberi boldogsághoz. A világ minden vallására szükségünk van az emberi tapasztalat és a világcivilizáció gazdagításához. Az emberi tudatok különféle képességekkel és hajlamokkal bírnak, ezért különböző megközelítésekre van szükségük a békéhez és a boldogsághoz. A vallások közötti megértés megteremti az egységet, mely minden vallás számára szükséges az együttműködéshez. Ezzel szemben nem tagadhatjuk le a különböző hitrendszerek közötti hitelvi különbségeket, és abban sem reménykedhetünk, hogy a létező vallásokat egy új, univerzális hittel helyettesítsük. Minden vallás megteszi a maga megkülönböztető hozzájárulását, és a maga módján valamennyi megfelel egy-egy sajátos embercsoport életszemléletének. A világnak mindegyikre szüksége van.

Támogatnunk kell a vallások közötti jobb egyetértést, hogy létrehozhassunk a vallások között egy működőképes egységet. Ezt részben úgy érhetjük el, hogy tiszteletben tartjuk egymás meggyőződését és hangsúlyozzuk, hogy az emberiség jóléte közös ügyünk. Emellett ki kell alakítanunk egy életképes egyetértést az alapvető spirituális értékekről, melyek minden ember szívét érintik, és elősegítik az általános emberi boldogságot. A legfontosabb, hogy a vallás céljait tekintsük, és ne a teológiai vagy metafizikai részleteket, melyek merő intellektualizmushoz vezethetnek. A világ minden jelentős vallása hozzájárulhat a világ békéjéhez, és az emberiség javára működhet a többiekkel együtt, ha félretesszük azokat a finomabb különbségeket, melyek igazán a vallások belügyei.

A világméretű modernizáció által elindított rohamos szekularizáció ellenére, és a világ egyes részein a spirituális értékek elpusztítására tett tervszerű kísérletek ellenére az emberiség túlnyomó többsége továbbra is hisz, és emellett valamilyen vallás követője. De egyetlen vallás elfogadása nem jelenti szükségszerűen egy másik elvetését, vagy saját közösségünk (társadalmunk és kultúránk) elutasítását.

Nincsenek megjegyzések: